Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji dla części pomieszczeń na I piętrze Zamku Ujazdowskiego w Warszawie

Ogłoszenie nr 501795-N-2017 z dnia 2017-05-05 r.