29/09/2023
warsztaty

Kitchen table clay

Warsztaty dla dorosłych z tworzenia ceramiki z artystką Claudią Clare

[Ceramics workshop for adults by artist Claudia Clare]

Zapraszamy do udziału w warsztatach ceramicznych odbywających się w ramach trwania wystawy Claudia Clare. Satyra feministyczna. Brak bezpiecznych przestrzeni w Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski.

Kitchen table clay - to ceramika, którą można wykonać we własnym domu; w kuchni – lub gdziekolwiek indziej. Nie ma potrzeby wynajmować wymyślnego studia, ani posiadać specjalnego sprzętu. Zapraszamy na warsztaty nie tylko osoby z doświadczeniem w tworzeniu z gliny, początkujący są bardzo mile widziani.

Warsztaty w języku angielskim przeprowadzi artysta Claudia Clare, której wystawę Satyra feministyczna. Brak bezpiecznych przestrzeni można oglądać w CSW Zamek Ujazdowski do 01/10/2023.

Claudia Clare (ur. 1962) To kobieta, która zna się na swoim fachu. Po studiach malarskich w Camberwell School of Art w latach 80. Clare odbyła praktykę w pracowni garncarskiej Winchcombe. W 1997 roku rozpoczęła stałą współpracę z pismem „Ceramic Review”, a dekadę później uzyskała stopień doktora na Uniwersytecie Westminsterskim.

 

We invite you to participate in a ceramics workshop taking place as part of the Claudia Clare exhibition. Feminist satire. No safe spaces at the Center for Contemporary Art - Ujazdowski Castle.

Kitchen table clay - the ceramics that can be made in your own home; in the kitchen – or anywhere else. There is no need to rent a fancy studio or have special equipment. We invite not only people with experience in creating with clay, beginners are very welcome.

Workshop in English will be conducted by artist Claudia Clare, whose exhibition Feminist Satire. No Safe Spaces can be viewed at CSW Zamek Ujazdowski until October 1, 2023.

Claudia Clare (born 1962) is a woman who knows her profession. After studying painting at Camberwell School of Art in the 1980s, Clare apprenticed at a Winchcombe pottery studio. In 1997, she began working on a permanent basis with the Ceramic Review magazine, and a decade later she obtained her PhD from the University of Westminster.

  • 29/09
    • o 18:00−19:30
  • Warsztaty w języku angielskim [workshop in English]
  • Bilety [ticket] − 15 zł
  • Zbiórka w holu głównym 
  • [Meeting point in the main hall]
29/09/2023
18:00