projekt

UBus

UBus to projekt edukacyjny, który ma na celu zwiększenie dostępności wydarzeń artystycznych organizowanych w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski dla uczniów z terenów wiejskich, położonych w odległości do około 100 km od Warszawy, poprzez zapewnienie grupom transportu do Zamku Ujazdowskiego, a w nim udziału w oprowadzaniach po aktualnych wystawach oraz w tematycznych warsztatach.

Projekt skierowany jest do dzieci ze szkół ponadpodstawowych z województwa mazowieckiego i łódzkiego, w tym szkół specjalnych oraz posiadających oddziały integracyjne. Brak transportu publicznego lub jego ograniczenie, w połączeniu z wysokimi kosztami wynajmu autokarów wycieczkowych, to czynniki sprawiające, że uczniowie pomimo uczęszczania do szkół znajdujących się w pobliżu Warszawy często nie mają możliwości skorzystania z oferty instytucji kulturalnych stolicy. Inicjatywa UBus ma na celu usunięcie tego wykluczenia kulturowego.

Misją Działu Edukacji Ujazdowskiego jest upowszechnianie wiedzy o sztuce współczesnej w innowacyjny sposób oraz przeciwdziałanie wykluczeniu gospodarczemu i społecznemu. Oprowadzania po aktualnych wystawach stwarzają okazję do refleksji nad poruszanymi przez artystów tematami. Planujemy, by w ramach jednej edycji projektu około 600 uczniów mogło skorzystać z oferty kulturalnej Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski i tym samym poszerzyć wiedzę na temat sztuki współczesnej.

Edukacja
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego