10/05-16/06/2024
Konkurs plastyczny

Wokół Zamku Ujazdowskiego

Konkurs plastyczny dla osób w wieku 11-19 lat

Z okazji 400-lecia Zamku Ujazdowskiego ogłaszamy konkurs na pracę plastyczną dla osób między 11 a 19 r.ż. Zadaniem konkursowym jest stworzenie mapy, na podstawie schematu podanego w załączniku nr 1. Pracę można wykonać w dowolnej technice w formacie A2. Konkurs trwa do 16/06/2024 r., do tego czasu należy zeskanować pracę i formularz zgody rodziców/opiekunów, wysłać te skany na adres mailowy e.doan@u-jazdowski.pl oraz przynieść pracę i formularz zgody do punktu informacyjnego w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski osobiście lub za pośrednictwem usługi kurierskiej (adres: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Jazdów 2, 00–467 Warszawa). Prace, które zostaną dostarczone po 16.06.2024 r., nie będą zakwalifikowane do udziału w konkursie. Praca powinna być zabezpieczona przed zniszczeniem i podpisana z tyłu imieniem i nazwiskiem. Szczegółowe wymagania formalne jak i wszystkie informacje opisane są w regulaminie.

Po zakończeniu Konkursu specjalnie powołane Jury wyłoni laureatów danego Konkursu, biorąc pod uwagę wymogi określone w niniejszym Regulaminie oraz w zgłoszeniu konkursowym, w tym oryginalność, wyjątkowość, kreatywność, ciekawość oraz poprawność merytoryczną.

Nagrodą za wzięcie udziału w konkursie jest zaproszenie na finał 19/06/2024 o godz. 18:00, dyplom uczestnictwa oraz wystawienie zgłoszonej pracy na wystawie w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w budynku Laboratorium. 

Dodatkowo przewidziane są nagrody dla pierwszych trzech miejsc.

Nagroda za 1 miejsce:

 • - publikacja pracy jako głównej mapy podczas gry miejskiej z okazji 400-lecia Zamku Ujazdowskiego
 • - bezpłatny warsztat w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski dla swojej klasy 
 • - dwa bilety do U–jazdowski Kino do wykorzystania na dowolny seans 
 • - książka i drobne upominki 
 • - dyplom

Nagroda za 2 miejsce:

 • - bezpłatny warsztat w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski dla swojej klasy 
 • - dwa bilety do U–jazdowski Kino do wykorzystania na dowolny
 • - książka i drobne
 • - dyplom

Nagroda za 3 miejsce:

 • - dwa bilety do U–jazdowski Kino do wykorzystania na dowolny seans
 • - książka i drobne upominki
 • - dyplom

 

Zapraszamy do udziału!

Konkurs trwa do: 16/06/2024

Finał: 19/06/2024, 18:00

 

10/05-16/06/2024