07/12/2023

{Sztuka z perspektywy...}

Sara Szostak oprowadza po wystawie Odd Nerdrum. Malarz Północy

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski zaprasza na oprowadzanie po wystawie Odd Nerdrum. Malarz Północy.  O pracach norweskiego artysty  znajdujących się na wystawie oraz ich kontekstach opowie Sara Szostak – koordynatorka wystawy.  

Jak tworzy się wystawy? Jaki aranżacja wystawy ma wpływ na odbiór jej widzów? Czy współpraca z artystami jest łatwa? Jak to jest odbierać dostawę dzieł wartych setki tysięcy euro? Jak wyglądała współpraca z Oddem Nerdrumem? – Na tego rodzaju pytania, które nasuwają się wielu gościom galerii sztuki postara się opowiedzieć Sara Szostak. Pracowniczka działu Koordynacji Projektów Artystycznych CSW Zamek Ujazdowski. Jest ona odpowiedzialna za wystawę Odd Nerdrum. Malarz północy więc miała styczność z każdym etapem tworzenia tej ekspozycji.  

O wystawie: 

Twórczość Nerdruma jest próbą odbudowania relacji z tradycją malarstwa, przerwaną w drugiej połowie XIX wieku, kiedy to w sztuce ogłoszono pochwałę nowości i zaczęto jej gorączkowo poszukiwać. Jednym z wymiarów tego poszukiwania było awangardowe zerwanie z tradycją i potępienie jej jako czegoś nieprzystającego do współczesnego czasu. Negując takie podejście, Nerdrum niejako naprawia awangardowe pęknięcie. W 1998 roku Nerdrum ogłosił „ruch kiczu” (ang. „Kitsch Movement”), nawiązując do koncepcji Hansa Reimanna, mówiącej o tym, że termin „kicz” powstał w połowie XIX wieku w pracowniach artystycznych w Monachium po to, by móc odrzucić  wcześniejszą kulturę i zrobić w ten sposób miejsce dla nowej sztuki. Identyfikując się z pojęciem kiczu, Nerdrum nie tyle deprecjonuje swoje malarstwo, ile odrzuca istnienie przeciwstawnych kategorii kiczu i nowoczesności/awangardy jako fałszywych biegunów. 

W ramach cyklu {Sztuka z perspektywy...} każdą wystawę można obejrzeć wiele razy – za każdym razem z innej perspektywy: kuratora, artysty, edukatora, wolontariusza, pomagającego przy realizacji wystawy, architekta, psychologa, dziennikarza, choreografa, językoznawcy i wielu innych. Perspektyw może być nieskończona ilość, a jedynym ograniczeniem jest czas trwania wystawy.