09/02/2023
oprowadzanie

{Sztuka z perspektywy...}

Oprowadzanie polsko-ukraińskie po wystawie Ukraina. Pod innym niebem
Польсько-українська екскурсія по виставці Україна. Під іншим небом

 • Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski zaprasza na oprowadzanie po wystawie Ukraina. Pod innym niebem. O pracach opowiedzą artystki, których prace można zobaczyć na wystawie: Olga Drozd i Margerita Rieznik. Oprowadzanie będzie w języku ukraińskim z tłumaczeniem na język polski.
  • Na wystawie Ukraina. Pod innym niebem prezentowane będą prace ukraińskich artystów, będące ich reakcją na rosyjską agresję. Czas zniewolenia wojennego okazał się dla nich momentem wyzwolenia artystycznego. Działający w różnych mediach twórcy po 24 lutego 2022 roku stanęli przed koniecznością utrwalenia tragicznych wydarzeń. Sztuka prezentowana na wystawie dokumentować będzie bestialstwo rosyjskiego najeźdźcy i apelować do sumienia świata. Będzie to największa wystawa współczesnej sztuki ukraińskiej, reagującej na wojnę i barbarzyński atak Rosji obejmować będzie ponad dwieście prac trzydziestu dwóch artystek i artystów.
 • W ramach cyklu {Sztuka z perspektywy...} każdą wystawę można obejrzeć wiele razy za każdym razem z innej perspektywy: kuratora, artysty, edukatora, wolontariusza, pomagającego przy realizacji wystawy, architekta, psychologa, dziennikarza, choreografa, językoznawcy i wielu innych. Perspektyw może być nieskończona ilość, a jedynym ograniczeniem jest czas trwania wystawy.
 •  

 

 • Центр сучасного мистецтва замку Уяздовського запрошує на екскурсію виставкою «Україна. Під іншим небом". Свої роботи представлять художниці, роботами яких ми можемо помилуватися на виставці: Ольга Дрозд та Маргерита Рєзнік. Тур буде проходити українською мовою з перекладом на польську мову.
  • На виставці «Україна. Під іншим небом» представлені роботи українських митців, які є їхньою реакцією на російську агресію. Час військового поневолення виявився для них моментом творчого звільнення. Після 24 лютого 2022 року творці, що діють в різних ЗМІ, зіткнулися з необхідністю трагічних подій. Представлене на виставці мистецтво задокументує зоофілію російського загарбника і припаде до душі совісті світу. Це буде наймасштабніша виставка сучасного українського мистецтва, що реагує на війну та варварський напад Росії до неї увійдуть понад двісті робіт тридцяти двох художників. Після 24 лютого 2022 року творці, що діють в різних ЗМІ, зіткнулися з необхідністю фіксації трагічних подій. Представлене на виставці мистецтво задокументовало звірства російського загарбника і звертається до совісті світу. Це буде наймасштабніша виставка сучасного українського мистецтва, що реагує на війну та варварський напад Росії до неї увійдуть понад двісті робіт тридцяти двох художників.
 • В рамах циклу {Мистецтво з перспективи} кожну виставку можна подивитись кілька разів - кожного разу з іншої перспективи: куратора, митця, волонтера, який допомагає з реалізацією виставки, архітектора, психолога, журналіста, хореографа та багатьох інших. Перспектив може бути нескінченна кількість і єдиним обмеженням є час тривання виставки.
 • Wstęp bezpłatny.
 • Obowiązują zapisy: info@u-jazdowski.pl.
 • Zbiórka w holu głównym.
 •  
 • Вхід вільний.
 • Реєстрація обов’язкова: info@u-jazdowski.pl.
 • Місце зустрічі в головному холі.
09/02/2023
18:00
Wydarzenie powiązane z:
{Sztuka z perspektywy...}