09/02/2023
oprowadzanie

{Sztuka z perspektywy...}

Oprowadzanie polsko-ukraińskie po wystawie Ukraina. Pod innym niebem
Польсько-українська екскурсія по виставці Україна. Під іншим небом

 • Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski zaprasza na oprowadzanie po wystawie Ukraina. Pod innym niebem. O pracach opowiedzą artystki, których prace można zobaczyć na wystawie: Olga Drozd i Margerita Rieznik. Oprowadzanie będzie w języku ukraińskim z tłumaczeniem na język polski.
  • Na wystawie Ukraina. Pod innym niebem prezentowane będą prace ukraińskich artystów, będące ich reakcją na rosyjską agresję. Czas zniewolenia wojennego okazał się dla nich momentem wyzwolenia artystycznego. Działający w różnych mediach twórcy po 24 lutego 2022 roku stanęli przed koniecznością utrwalenia tragicznych wydarzeń. Sztuka prezentowana na wystawie dokumentować będzie bestialstwo rosyjskiego najeźdźcy i apelować do sumienia świata. Będzie to największa wystawa współczesnej sztuki ukraińskiej, reagującej na wojnę i barbarzyński atak Rosji – obejmować będzie ponad dwieście prac trzydziestu dwóch artystek i artystów.
 • W ramach cyklu {Sztuka z perspektywy...} każdą wystawę można obejrzeć wiele razy za każdym razem z innej perspektywy: kuratora, artysty, edukatora, wolontariusza, pomagającego przy realizacji wystawy, architekta, psychologa, dziennikarza, choreografa, językoznawcy i wielu innych. Perspektyw może być nieskończona ilość, a jedynym ograniczeniem jest czas trwania wystawy.
 •  

 

 • Центр сучасного мистецтва замку Уяздовського запрошує на екскурсію виставкою «Україна. Під іншим небом". Свої роботи представлять художниці, роботами яких ми можемо помилуватися на виставці: Ольга Дрозд та Маргерита Рєзнік. Тур буде проходити українською мовою з перекладом на польську мову.
  • На виставці «Україна. Під іншим небом» представлені роботи українських митців, які є їхньою реакцією на російську агресію. Час військового поневолення виявився для них моментом творчого звільнення. Після 24 лютого 2022 року творці, що діють в різних ЗМІ, зіткнулися з необхідністю трагічних подій. Представлене на виставці мистецтво задокументує зоофілію російського загарбника і припаде до душі совісті світу. Це буде наймасштабніша виставка сучасного українського мистецтва, що реагує на війну та варварський напад Росії – до неї увійдуть понад двісті робіт тридцяти двох художників. Після 24 лютого 2022 року творці, що діють в різних ЗМІ, зіткнулися з необхідністю фіксації трагічних подій. Представлене на виставці мистецтво задокументовало звірства російського загарбника і звертається до совісті світу. Це буде наймасштабніша виставка сучасного українського мистецтва, що реагує на війну та варварський напад Росії – до неї увійдуть понад двісті робіт тридцяти двох художників.
 • В рамах циклу {Мистецтво з перспективи} кожну виставку можна подивитись кілька разів - кожного разу з іншої перспективи: куратора, митця, волонтера, який допомагає з реалізацією виставки, архітектора, психолога, журналіста, хореографа та багатьох інших. Перспектив може бути нескінченна кількість і єдиним обмеженням є час тривання виставки.
 • Wstęp bezpłatny.
 • Obowiązują zapisy: info@u-jazdowski.pl.
 • Zbiórka w holu głównym.
 •  
 • Вхід вільний.
 • Реєстрація обов’язкова: info@u-jazdowski.pl.
 • Місце зустрічі в головному холі.
09/02/2023
18:00