08/12/2019
film

Andriej Sacharow: wolny człowiek

reż. Josif Pasternak, Francja 2010, 90'

Życie Andrieja Sacharowa jak w soczewce skupia w sobie zarówno historię wielkich konfliktów XX wieku, jak i współczesne problemy Rosji. Sacharow był jednym z twórców radzieckiej bomby atomowej, ale już w latach 60., zdając sobie sprawę z potencjalnych konsekwencji światowego konfliktu nuklearnego, zaczął podejmować kroki w kierunku zatrzymania wyścigu zbrojeń. W latach 70. stworzył komitet obrony praw człowieka i ofiar procesów politycznych w ZSRR. Za udział w ruchu dysydenckim został zesłany do miasta Gorki, gdzie pozostawał pod baczną obserwacją KGB. Przez całe życie niestrudzenie walczył o prawa człowieka. Był jednym z pierwszych Rosjan, którzy publicznie potępili wojnę w Afganistanie. Naukowe i polityczne osiągnięcia zapewniły mu poczesne miejsce w historii. Opowieść o jego życiu pozwala spojrzeć z nowej perspektywy na to, jak wygląda dzisiejsza Rosja.