pokaz online

Hemocyjanina

[Haemocyanin], reż. Tuomas A. Laitinen, Finlandia 2019, 8

Ośmiornica, której giętkie ciało wypełnia niebieska od przenoszącej tlen hemocyjaniny krew, bada szklane obiekty, stworzone i umieszczone w akwarium przez autora. Co sprawia, że niektóre z nich wywołują u głowonoga większe pobudzenie, a inne wydają się nie dość stymulujące?

Film Tuomasa A. Laitinena zaprasza widza do przyjrzenia się światu z perspektywy inteligencji innej niż ludzka bytu, który nie jest człowiekowi ani wrogi, ani przyjazny i z równym prawdopodobieństwem może interesować się jedynie samym sobą i/lub nie interesować się widzem, jak i komunikować się z nim za pomocą skomplikowanych znaków.