28/11/2019
pokaz filmów

Kuchnie rewolucji: kino wobec reprodukcji społecznej

Wykład Michaliny Augusiak + pokaz krótkich metraży

Wykład Michaliny Augusiak będzie dotyczył klasycznych i współczesnych ujęć reprodukcji społecznej, czyli wszelkich form (zazwyczaj sfeminizowanej) pracy odpowiedzialnej za podtrzymywanie i odnawianie ludzkich ciał, przestrzeni życiowych i sił wytwórczych. Sferę reprodukcyjną można uznać za płaszczyznę szczególnie sprzyjającą odsłanianiu zależności wpisanych w kapitalistyczną organizację pracy oraz potencjalną przestrzeń radykalnych interwencji. Odnosząc teoretyczne rozpoznania i polityczne postulaty (od wczesnego feminizmu socjalistycznego, przez kampanię Wages for Housework, po najnowsze reinterpretacje) do wizualnych reprezentacji, zapytamy, czy dominujące obrazy gotujących i karmiących ciał mogą zostać skutecznie przechwycone i wykorzystane na rzecz antykapitalistycznych, feministycznych i queerowych praktyk oporu.

 •  

 • Michalina Augusiak

  • studentka historii, kulturoznawstwa i filozofii w Kolegium Międzyobszarowych Studiów Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się historią płci i seksualności, teorią reprodukcji społecznej oraz socjalistycznym feminizmem. W Instytucie Historycznym UW przygotowuje pracę magisterską na temat seksuologicznych i pedagogicznych teorii literatury w PRL.

 •  

 • Semiotics of the Kitchen
 • reż. Martha Rosler, USA 1975, 6'

  • Inspirowana telewizyjnymi formatami programów kulinarnych praca Rosler należy do amerykańskiego kanonu feministycznej sztuki wizualnej. Powtórzone, zatrzymane i przeskalowane ruchy artystki są efektem dekonstrukcji cielesnego reżimu, który mistyfikuje pracę reprodukcyjną jako spektakl precyzji.

  •  

 • Wylatuj w powietrze, miasto moje
 • [Saute ma ville], reż. Chantal Akerman, Belgia 1968, 13'

  • Trzynastominutowy debiut Chantal Akerman zawiera wiele motywów, które potem często powtarzały się w filmach belgijskiej reżyserki: kuchnia, samotne przygotowywanie posiłku, akt destrukcji. Codzienne gesty wykonywane przez kobiece ciała są tu jednocześnie źródłem nieznośnej dyscypliny i obrazem, który z pełną mocą rozsadza jej wizualne ramy.

 •  

 • 24 godziny Jadwigi L.
 • reż. Krystyna Gryczełowska, Polska 1967, 14'

  • Codziennie wieczorem Jadwiga L. wychodzi z domu na nocną zmianę w fabryce. Jej dni są zaś wypełnione snem, pracą domową i opieką nad dziećmi. Ilustrując historyczną i socjologiczną tezę o podwójnym obciążeniu, dokument Gryczełowskiej stanowi ważny element narracji na temat pracy kobiet w państwowym socjalizmie.

 •  

 • Opera-Muffo
 • [LOpera-Mouffe], reż. Agnès Varda, Francja 1958, 16'

  • W impresjach z paryskiego targu na Rue Mouffetard Varda zestawia ze sobą obrazy kobiecego ciała i produktów spożywczych przede wszystkim metaforycznie, poetycko. Nabrzmiały brzuch przypomina tu dojrzałą dynię. Jednak film można odczytać również jako opowieść o materialnym wysiłku bytowania, trudzie, jaki przebyć musi ciało, żeby zapewnić sobie i innym zasoby do przetrwania.

 •  

 • Housewives Making Drugs. Open Source Estrogen
 • reż. Mary Maggic, Mango Chijo Tree, The Jayder, USA 2015, 10'

  • Projekt Housewives Making Drugs, stworzony przez Mary Maggic, wykorzystuje podjętą przez Marthę Rosler konwencję programu telewizyjnego, by przechwycić środki reprodukcji. Dziesięciominutowe wideo jest prostą instrukcją przygotowania w domowych warunkach estrogenu, do którego wiele osób niebinarnych i transkobiet ma utrudniony dostęp ze względu na przeszkody instytucjonalne i ekonomiczne.

 • Język
  • Wykład w języku polskim
  • Filmy w języku polskim, angielskim, francuskim, wszystkie z polskimi napisami
  •  
 • Bilety
  • 16 zł normalny
  • 14 zł ulgowy
  • 10 zł z kartą widza
Sprzedaż zakończona
28/11/2019
19:00
Wydarzenie powiązane z:
Koniec przyjęcia