informacja

Oglądaj bezpiecznie

Aktualne informacje o zasadach bezpieczeństwa i limitach

  • Bezpieczeństwo osób odwiedzających kino i pracowników jest dla nas priorytetem, dlatego prosimy o przestrzeganie poniższych zasad. 
  • 1. Jeśli nie czujesz się dobrze, zostań w domu. Zadbaj o swoje zdrowie i ochroń innych. 
  • 2. Po wejściu do Zamku Ujazdowskiego do kina zdezynfekuj dłonie.
  • 3. Obowiązkowo zasłaniaj nos i usta. W kinie przebywaj w maseczce.
  • 4. Zachowaj bezpieczną odległość minimum 1,5 metra od innych osób. 
  • 5. Podstawą wejścia do Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski jest ważny bilet wstępu. Bilet do kina możesz kupić wcześniej na www.u-jazdowski.pl/kino. Jeśli decydujesz się na płatność na miejscu, unikaj płatności gotówką, korzystaj z karty płatniczej. 
  • 6. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14/12/2021, obowiązuje limit 30% miejsc na sali, który nie dotyczy osób posiadających zaświadczenie o szczepieniu, zaświadczenie o negatywnym wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 (test wykonany nie później niż 48 godzin przed okazaniem zaświadczenia) lub aktualne zaświadczenie o statusie ozdrowieńca*. W przypadku posiadania jednego z ww. zaświadczeń, uprzejmie prosimy, aby przy zakupie biletu zaznaczyć kategorię Certyfikat COVID oraz okazać zaświadczenie osobie sprawdzającej bilet.
  • 7. Sala kinowa jest wietrzona po każdym seansie oraz ozonowana raz w tygodniu w poniedziałek, kiedy kino jest zamknięte dla widzów. Nasze systemy wentylacyjno-klimatyzacyjne są utrzymywane oraz konserwowane zgodnie z zaleceniami Państwowego Zakładu Higieny  Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego mającymi na celu ograniczenie ryzyka związanego z przenoszeniem się wirusa SARS-CoV-2.
  •  

*Żadne informacje zawarte w okazywanych dokumentach nie będą zbierane.