Rada Programowa

 • Zgodnie ze statutem Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski Rada Programowa Centrum jest organem opiniodawczo-doradczym przy dyrektorze w zakresie strategii rozwoju. Do jej głównych zadań należy opiniowanie planów merytorycznych i ogólna ocena ich realizacji oraz konsultowanie kierunków dalszego działania. Poza tym członkowie Rady gotowi są do wspierania działalności Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski we wszystkich dziedzinach związanych z jego funkcjonowaniem dziś i jutro, a także do szeroko rozumianego doradztwa i współdziałania z dyrektorem w celu stworzenia jak najlepszych warunków dla realizacji przyjętych zadań oraz planowania jego rozwoju zarówno od strony merytorycznej, jak i finansowej.
 •  
 • Członków Rady powołał Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotr Gliński. W skład Rady wchodzą przedstawiciele środowiska naukowego i kulturalnego kraju, których wiedza, doświadczenie, autorytet oraz zaangażowanie w sprawy rozwoju polskiej nauki i sztuki są dla Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski gwarancją wsparcia jego właściwego funkcjonowania w zakresie działalności będącej obecnie misją naszego ośrodka, jak i w perspektywie przyszłości. 
 •  
 • Przewodniczący
  • Jacek Adamas
   •  
 • Sekretarz
  • dr Joanna Winnicka-Gburek
  •  
 • Członkowie
  • Maria Dłużewska
  • prof. UAM dr hab. Michał Haake
  • dr Janusz Janowski
  • Jerzy Kalina
  • Agnieszka Kołakowska
  • Teresa Murak
  • prof. dr hab. Joanna Sosnowska
  • prof. dr hab. Andrzej Szczerski