Inwentaryzator/ka zbiorów

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie jest narodową instytucją kultury. Od trzydziestu lat prowadzi szeroką działalność, polegającą, między innymi, na organizowaniu wystaw i wydarzeń performatywnych, działań edukacyjnych, spotkań i dyskusji oraz rezydencji artystycznych; działa tu kino i mediateka. U–jazdowski jest też wydawcą książek o sztuce i artystach, przewodników i katalogów wystaw, a także magazynu internetowego „Obieg”. Prowadzi Międzynarodową Kolekcję Sztuki Współczesnej i dokumentację działań artystycznych.

 

Aktualnie poszukujemy kandydatki/ kandydatów na stanowisko:

Inwentaryzator/ka zbiorów

Miejsce pracy: Warszawa

 

Do Twoich zadań będzie należało:

 • inwentaryzacja i katalogowanie zbiorów, w tym prowadzenie ewidencji w programie elektronicznego inwentarza;
 • opracowywanie dokumentów związanych z przechowywaniem, nabywaniem i ruchem zbiorów;
 • obsługa użyczeń dzieł z kolekcji CSW;
 • udział w pracach nad digitalizacją zbiorów;
 • obsługa kwerend i udostępnianie informacji o zbiorach;
 • udział w skontrum i spisach z natury;
 • współpraca z innymi działami Instytucji w zakresie realizacji działalności statutowej CSW w obszarach związanych z Kolekcją;
 • prowadzenie działań zgodnie z wytycznymi Kierownika Działu Zbiorów w zakresie opracowania i realizacji polityki gromadzenia i rozwoju kolekcji;
 • opracowanie, aktualizowanie i archiwizowanie dokumentacji zbiorów dotyczącej nabytków, darów, depozytów;
 • przygotowywanie wstępnej dokumentacji formalno-prawnej, w szczególności umów i protokołów zdawczo-odbiorczych;
 • dbanie o bezpieczeństwo zbiorów w magazynach kolekcji.
 •  

Oczekujemy od Ciebie:

 • wykształcenie wyższe, magisterskie w dziedzinie nauk humanistycznych lub sztuk pięknych;
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w instytucji kultury gromadzącej zbiory;
 • doświadczenie w ewidencjonowaniu i opracowaniu zbiorów;
 • znajomość zasad bezpieczeństwa i ochrony zbiorów w środowisku instytucji kultury;
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • skrupulatność, zaangażowanie w powierzone zadania i terminowość;
 • umiejętność planowania samodzielnej pracy oraz współpracy w zespole;
 • wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne i wysoka kultura osobista;
 • chęć podnoszenia kwalifikacji i zdobywania wiedzy w nowych obszarach.
 •  

Mile widziane:

 • wykształcenie specjalistyczne w zakresie historii sztuki;
 • znajomość programu inwentarza elektronicznego do ewidencji dzieł sztuki;
 • znajomość ustawy o muzeach, standardu zarządzania zbiorami SPCECTRUM oraz kodeksu etyki ICOM;
 • znajomość zasad cyfrowego odwzorowania zbiorów;
 • doświadczenie pracy w muzeum rejestrowanym.
 •  

Oferujemy Ci:

 • interesującą i różnorodną pracę dającą możliwość współtworzenia ważnej instytucji kultury;
 • wynagrodzenie zasadnicze w wysokości: 6600 – 7100 zł brutto.

 

Zgłoszenia (list aplikacyjny, cv) prosimy wysyłać do dnia 02/07/2024 na adres: rekrutacje@u-jazdowski.pl

Prosimy o dopisanie w aplikacji poniższej klauzuli:

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, z siedzibą w Warszawie przy ul. Jazdów 2, przez okres 24 miesięcy, w celach rekrutacji na stanowisko Inwentaryzator(ka) Zbiorów oraz w ramach innych procesów rekrutacyjnych*, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000). Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o moim prawie do dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, a także że podanie tych danych jest dobrowolne.

 

*Jeśli nie wyraża Pan(i) zgody na przetwarzanie danych w ramach innych procesów rekrutacyjnych, proszę skreślić

 

Administratorem danych podanych w dokumentach aplikacyjnych jest Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski z siedzibą: ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa. Dane będą przetwarzane zgodnie z art. 29 oraz 32 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - zwane dalej RODO) w celu prowadzenia bieżącej rekrutacji. W przypadku wyrażenia stosownej zgody dane będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uwzględnienia kandydata w procesie rekrutacyjnym."

 

Jednocześnie zastrzegamy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.