cykl

Lekcje Kolekcji

W ramach cyklu Lekcje Kolekcji przedstawiamy wybrane prace z naszych zbiorów, udostępniając je dla każdego, bez konieczności wychodzenia z domu. Przybliżamy znaczenia prac polskich twórców i udowadniamy, że dzieła powstałe kilka lub kilkadziesiąt lat temu są wciąż aktualne i podejmują istotne problemy egzystencjonalne, społeczne, polityczne i artystyczne.

Do współpracy zaprosiliśmy historyków sztuki, krytyków i znawców sztuki najnowszej, którzy przez pryzmat swojej wiedzy opowiedzą między innymi o pracach Grzegorza Klamana, Olega Kulika, Zbigniewa Libery, Jarosława Modzelewskiego, Teresy Murak czy Zbigniewa Warpechowskiego. Każdego tygodnia zaprezentujemy nagranie opowiadające o wybranym dziele, przybliżające historię jego powstania i konteksty, w jakich funkcjonuje.

 

  • Kurator cyklu
    • Marcel Skierski

Lekcje Kolekcji #9: Włodzimierz Jan Zakrzewski, Two Landscapes (Pine Plain, N.Y. / Warsaw) #2, 1996
 

Lekcje Kolekcji #8: Stefan Gierowski, CDLV, 1980

Lekcje Kolekcji #7: Zofia Kulik Gotyk międzynarodowy, 1990

Lekcje Kolekcji #6: Zofia Kulik Ambasadorowie przeszłości. Made in GDR, USSR, Czechoslovakia and Poland, 2006

Lekcje Kolekcji #5: Zbigniew Libera The doll you love to undress, 1997

Lekcje Kolekcji #4: Zbigniew Warpechowski Dialog ze śmiercią, 1976

Lekcje Kolekcji #3: Grzegorz Klaman, Flaga dla III RP, 2001

Lekcje Kolekcji #2: Zbigniew Warpechowski, Róg pamięci, 1997

Lekcje Kolekcji #1: Jarosław Modzelewski, Hygene, 1990