28/02/2024
oprowadzanie kuratorskie

Aktywacja Kolekcji - czyli bliskie spotkanie z dziełem sztuki

28/02/2024, 18:00
Spotkanie z pracami Marka Kijewskiego

Zapraszamy na kolejną wizytę w Maazynie Studyjnym Kolekcji razem z kuratorką Ewą Gorządek. Punktem wyjścia spotkania będą niezwykłe prace Marka Kijewskiego (1955-2007): Pierwszy porządek, 1992; Herma, 1994; Krzemień z Syberii, 1995; Fred Flinstone z Knossos, 1995. Artysta badał możliwości współczesnej rzeźby, korzystając przy tym z różnych estetyk i sposobów tworzenia narracji oraz ich kontekstów w przestrzeni ponowoczesnej kultury. Jego twórczość charakteryzuje duch poszukiwań i eksperymentów – Kijewski nie wahał się wykorzystywać w rzeźbach tak nietradycyjnych materiałów, jak np. klocki Lego, orzechy, strusie pióra, landrynki, a także substancje i rośliny o działaniu halucynogennym. W swojej sztuce często odwoływał się także do aspektów duchowych, religijnych, nawiązywał do mistycznych tekstów Pawła Floreńskiego i tradycji ikony.

 

 

{Aktywacja Kolekcji, czyli bliskie spotkanie z dziełem sztuki}, to cykl 45 minutowych spotkań, na których kuratorka opowiada gościom o wybranych pracach przechowywanych w MSK, twórcach tych dzieł oraz kontekstach i historii ich powstania.

  • Bilety wstępu dostępne w kasie i online:
    • normalny: 10 zł
    • doktorancki/seniorski: 5 zł
    • uczniowski/studencki: 1 zł
    •  
  • Bilet wstępu do Magazynu Studyjnego Kolekcji upoważnia do wstępu na wszystkie bieżące wystawy.
28/02/2024
18:00