Prace zakupione do Kolekcji w 2019 roku

 • Kolekcja gromadzona przez Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski jest unikalnym pod względem zawartości zbiorem międzynarodowej sztuki współczesnej. Prace zakupione w 2019 roku dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z zadania Rozwój Kolekcji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, pokazują istotne zjawiska i wątki sztuki wpółczesnej. Są to dzieła powstające w polu sztuk performatywnych, wprowadzające elementy ruchowe i choreograficzne w obszar sztuk wizualnych oraz prace o zacięciu krytycznym, dotykające złożonych kwestii przemian geopolitycznych i kulturowych.

 •  

 • Akademia Ruchu (Janusz Bałdyga, Jolanta Krukowska, Wojciech Krukowski, Zbigniew Olkiewicz, Aleksandra Lompart, Cezary Marczak, Jan Pieniążek, Jarosław Żwirblis, Krzysztof Żwirblis)

  • Inne tańce

   • wideo, 5329, 1982

   • Inne tańce to tytuł spektaklu Akademii Ruchu z 1982 roku. Podnoszenie i obracanie płachty białego materiału rozłożonej na podłodze staje się jednym z istotnych mechanizmów porządkujących spektakl. Obrót jest tu sygnałem zmiany zasad gry, rozpoczęcia akcji od nowa, w zmienionych warunkach. Inne tańce to jedyny spektakl A.R., który został zarejestrowany w całości swojego przebiegu. Akademia Ruchu to jeden z najważniejszych polskich teatrów eksperymentalnych, prekursor zwrotu performatywnego. Intensywnie czerpała z doświadczeń sztuk wizualnych, tańca współczesnego i muzyki awangardowej.
 •  
 • Assaf Gruber

  • Conspicuous Parts

   • wideo, 34', 20172018

   • Film jest najnowszym dziełem Assafa Grubera, w którym najpełniej rozwija on swoją oryginalną metodę budowania fabuły filmowej, która jest połączeniem psychologicznego studium bohatera w ważkim momencie jego egzystencji z badaniem uwikłania życia ludzkiego w historyczne i polityczne procesy i dodatkowo z wyrafinowaną analizą formalną przestrzeni. Punktem wyjścia dla Ewidentnych rzeczy była rzeźbiarska forma dioram wystawianych w berlińskim Muzeum Historii Naturalnej. Fabuła staje się opowieścią o spotkaniu między pracującą w muzeum taksydermistką a pisarką, prowadzącą badania nad przeprowadzoną przez Muzeum w 1967 roku wyprawą naukową na zaprzyjaźnioną z NRD Kubę. Narracja filmu służy krytycznemu namysłowi nad przeszłością muzeum, relacją z kontekstem politycznym, a w szerszej perspektywie jest refleksją nad historią pojęcia natury.
 •  
 • Aneta Grzeszykowska

  • Franciszka 2025

   • wełna, wypełnienie, metal, 32 x 126 x 53 cm, 2016

   • Białe lalki, ręcznie szyte przez Anetę Grzeszykowską, przedstawiają córkę artystki Franciszkę w przyszłości. Aneta Grzeszykowska w swojej praktyce artystycznej łączy film, fotografię oraz obiekty. Grzeszykowska zainteresowana jest tworzeniem metaforycznych przedstawień dzieciństwa. W jej sztuce często pojawia się wizerunek samej artystki lub członków jej rodziny. Ciało artystki często ulega dekompozycji lub symbolicznemu uprzedmiotowieniu. Dla jej sztuki ważny jest również wątek związany ze znikaniem czy też płynną tożsamością ulegającą deformacji lub przekształceniu przy pomocy medium filmowego i fotograficznego: w projekcie Bez tytułu z 2000 roku Grzeszykowska stworzyła cyfrowe reprezentacje nieistniejących ludzi, w pracy Album z 2008 roku wymazała się z rodzinnych zdjęć przy pomocy Photoshopa.
   •  
   •  

Prace zakupione w 2019 roku w ramach zadania Rozwój Kolekcji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski realizowanego w ramach Programu Regionalne Kolekcje Sztuki Współczesnej. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Wydarzenie powiązane z:
Nowe prace w Kolekcji a
Zakup prac dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Dziś w U–jazdowskim