praca w kolekcji

Anna Konik

Obłoki płyną nad nami [Under a Placid Sky]

Praca Anny Konik to artystyczny dokument filmowy. Powstał z potrzeby zapisania historii i doświadczeń pewnej lokalnej społeczności ludności żydowskiej, polskich przesiedleńców z Kresów oraz mniejszości niemieckiej budującej tożsamość małego miasteczka na Górnym Śląsku o dźwięcznej nazwie Dobrodzień (Guttentag). Są to rodzinne strony Anny Konik, jej rodzice zamieszkali tam jako repatrianci wysiedleni z terenów znajdujących się obecnie we wschodniej Ukrainie.

Artystka zbudowała filmową opowieść z mikronarracji ludzi z różnych generacji, żyjących w Dobrodzieniu przed II wojną światową, w czasie wojny, a później w PRL, z zachowanych zdjęć, relacji z gazet i kronik, oddała też głos lokalnej architekturze i przyrodzie, zmieniającym się w zgodzie z następującymi po sobie porami roku. Szczególnie ważna jest w tym utworze tracąca pamięć matka artystki, której postać pojawia się na ekranie jak refren. To ona stała się punktem wyjścia do przyjrzenia się demencji kolektywnej w kontekście historycznych, politycznych i społecznych zdarzeń. Luki w historii, zamazywanie faktów, wypieranie z pamięci to jedynie część procesu przemijania i zmian. Po dotkniętych tragicznymi, nierzadko traumatycznymi doświadczeniami ludziach żyjących w tym miejscu pozostały strzępy wspomnień, świadomość rozpadu, milczenie i pustka. Anna Konik próbuje wypełnić ją wydobytymi z zapomnienia słowami i obrazami.

Zwiastun

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych.