praca w kolekcji

Ignacy Czwartos

Orzeł Tretera

  • Ignacy Czwartos

    • Orzeł Tretera

      • 2017

      •  

  • Obraz podejmuje jeden z trudniejszych wątków XX-wiecznej polskiej historii pamięć o Żołnierzach Wyklętych. Praca nawiązuje do XVI-wiecznej ryciny Reges Poloniae rytownika i sekretarza polskich władców, ks. Tomasza Tretera. Wykonana dla króla Zygmunta III Wazy, zawierała medaliony z wizerunkami polskich królów, umieszczonymi w sylwecie orła białego. Czwartos w miejscu wizerunku królów sportretował żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego, a w miejscu korony umieścił modlitwę do Matki Bożej. Przedstawienie, poza odniesieniem do historycznej ryciny, nawiązuje również do formy ryngrafu, często noszonego przez Żołnierzy Wyklętych. Pośród sportretowanych postaci odnajdziemy między innymi Witolda Pileckiego, Józefa Franczaka, Zygmunta Szendzielarza ps. Łupaszka, Łukasza Cieplińskiego ps. Pług, Józefa Kurasia ps. Ogień, Tadeusza Narkiewicza ps. Ciemny, Jana Taborowskiego ps. Bruzda czy Danutę Siedzikównę ps. Inka.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych.