praca w kolekcji

Michał Szlaga

Stocznia dokument utraty

Michał Szlaga, artysta fotograf mieszkający w Gdańsku, Stocznię Gdańską zaczął fotografować w 1999 roku. W tym czasie powstało wiele prac pokazujących, jak zmieniała się Stocznia: przestała przynosić zyski, budynki pustoszały, urządzenia stawały się niepotrzebne, niszczały i były rozbierane. Artysta zapisał w swoich pracach nie tylko proces niszczenia zabytkowej materii Stoczni, ale także zanikania miejsca o symbolicznym znaczeniu dla najnowszej historii Polski.

Projekt Stocznia dokument utraty obejmuje 31 różnoformatowych fotografii powstałych w różnym czasie i przedstawiających budynki i urządzenia Stoczni oraz związanych z nią ludzi; 24 slajdy ukazujące 12 obiektów przed i po wyburzeniu, film oraz album Stocznia. Projekt ten po raz pierwszy został zaprezentowany w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w 2012 roku na wystawie Postdokument. Świat nie przedstawiony. Od tego czasu był prezentowany w wielu miejscach w Polsce i na świecie. Po wystawie w 2012 roku artysta podarował do kolekcji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski pracę nr 1 z zestawu Malarz Piaskarz Łukasz Wyczyński. Obecny zakup uzupełnia ten dar i tworzy niepowtarzalną całość o znaczeniu artystycznym i historycznym, znacząco wzbogacającą Kolekcję.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych.