praca w kolekcji

Marek Chlanda

Prace z cyklu Beatyfikacje 20062007 sekwencja nr IV Janusz Korczak

Na cykl Beatyfikacje 20062007 składają się 74 obrazy na płótnie oraz 42 na papierze, a także zapisywane w czasie ich tworzenia notatki. Do Kolekcji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski zakupionych zostało w 2021 roku pięć prac poświęconych Januszowi Korczakowi (Henrykowi Goldszmitowi), twórcy praw dziecka, opiekunowi dzieci, wybitnemu znawcy pedagogiki, który został zamordowany wraz z podopiecznymi przez Niemców w Treblince w 1942 roku. Jest to jedyna sekwencja w całym cyklu Beatyfikacje, w której osoba beatyfikowana występuje samotnie. Jak pisze Jaromir Jedliński: Może jest to wynik krańcowego osamotnienia Korczaka, który zarazem sam nie dopuścił do końca (ich wspólnego końca) do ostatecznego osamotnienia swoich wychowanków, może to znak jego skrajnej odrębności, a równocześnie uniwersalności wymowy jego postawy, co nie pozwoliło Chlandzie na powiązanie go w parę albo trójcę z innymi bohaterami cyklu, jak w przypadku wszystkich innych cieni, nie w pojedynkę przechodzących przez Beatyfikacje.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury państwowego funduszu celowego w ramach Rozwoju Kolekcji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.