Wypożyczenia dzieł z Kolekcji

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski wypożycza dzieła z kolekcji na ekspozycje w innych instytucjach. Prośby o wypożyczenie powinny być przysyłane nie później niż sześć miesięcy przed datą otwarcia wystawy. W przypadku krótszego terminu zgłoszenia wypożyczenie może nie być możliwe.