Wystawy Kolekcji

Gromadzona od 1992 roku w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski Kolekcja Sztuki Współczesnej powstaje z myślą o kompleksowym ukazaniu cech wyróżniających sztukę polską ostatnich dekad, a zarazem uwypukleniu jej relacji ze znaczącymi postawami i tendencjami sztuki światowej. Zbiory Kolekcji są w przeważającej mierze wypadkową bogatego programu Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski prezentującego sztukę w procesie przemian, a zatem są także wykładnią przyjętego procesu obserwacji postaw, praktyk i strategii artystycznych w obszarze sztuki współczesnej.