O programie performatywnym Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

  • W ostatnich dekadach wraz z pojawieniem się artystów relacyjnych zmieniła się definicja performansu. Interesuje nas performans w kontekście nowych technologii oraz przemian zachodzących w praktykach artystycznych pod wpływem prezentacji sztuki żywej w przestrzeniach galerii. Chcemy przyjrzeć się bliżej przemianom zachodzącym w tradycyjnym formacie wystawy, który traci dziś na znaczeniu na rzecz innych, hybrydycznych form łączących sztuki wizualne ze sztukami performatywnymi, literaturą i muzyką. Interesuje nas odmienna rola widza, który coraz częściej staje się performerem i aktywnym uczestnikiem zdarzenia. Zajmujemy się również kwestią ciała performera oraz pracy wykonywanej w ramach rozciągniętych w czasie wystaw performatywnych.

    • Program performatywny tworzony w Ujazdowskim dotyczy zwrotu performatywnego w sztukach wizualnych oraz konsekwencji tego zjawiska dla instytucji sztuki, praktyk artystycznych oraz kuratorskich. Chcemy również zajmować się badaniem lokalnej historii Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski i połączonej z nim bogatej tradycji eksperymentów na styku sztuk wizualnych i teatru, wskazujących na tradycje performującej instytucji.

  • W ramach Działu Sztuk Performatywnych realizujemy między innymi wystawy performatywne, kuratorskie wieczory performansu, wydarzenia choreograficzne, warsztaty, edukację performatywną, rezydencje performatywne oraz program muzyczny.