10/1104/12/2016
wystawa

Bartosz Kokosiński

Moment ścinający kołek

 • Bartosz Kokosiński przeprowadzał swoją pracownię dziesięć razy. Najpierw w obrębie Krakowa, mniej więcej pięć przeprowadzek, w obrębie mieszkań i dwóch pracowni, potem powrót do Dąbrowy Górniczej, następnie  do Warszawy. W Warszawie najpierw przy ulicy Lubelskiej, później zmiana pięter w obrębie kamienicy. W końcu nowa, druga lokalizacja. Druga lokalizacja nie wypaliła, więc konieczny był powrót ze wszystkim do pierwszej.  I znów poszukiwanie miejsca na rzeczy, przedmioty, materiały, meble, notatki, szkice, książki, pudła, pudła w pudłach, prace, stare prace, prawie nowe prace. Praca Bartosza to również szukanie miejsca na sztukę, przestrzeni dla artysty, własnej przystani.
  • Powierzchnia całkowita A = 44,65m2
  • Obciążenie całkowite Q = 14kN
  • Obciążenie średnie qc = 0,314[kN/m2]
  • Obciążenie równomierne q = 1,5[kN/m]
  • Współczynnik nierównomierności obciążenia k=1,3
  • Siła w linie nośnej Fs
  • Strzałka zwisu siatki nie mniejsza niż f > 0,8m
  • Fs = (k x q x l2)/(8 x f)
  • Fs = 6,73[kN]
  • Współczynnik bezpieczeństwa liny Xl = 10
  • Minimalna rzeczywista siła zrywająca Fz > Fs x Xl
  • Fz > 68[kN]
Partner
Patroni medialni Bank Pekao Project Room