07/0615/07/2018
wystawa

Maria Toboła

Nie waż się tego nazywać pracą

Kurator

Michał Grzegorzek

Koordynatorka wystawy

Maria Sapeta

Koordynator cyklu wystaw

Kamil Kuskowski

Projekt graficzny

Tomek Bersz
Arletta Wojtala

Tłumaczenie

Michał Biela

Dokumentacja fotograficzna wystawy

Bartosz Górka

Dokumentacja wideo wystawy

Maciej Landsberg

Podziękowania

Twórcy wystawy korzystali z prac Magdy Szczęśniak, Chris Kraus, Hannah Wilke, Rebekki Solnit. Podziękowania dla Małgorzaty Salamon, Witka Orskiego, Ady Zawadzkiej, Gabriela Krajewskiego, Radka Nagaya, Marii Magdaleny Kozłowskiej, Jana Tomzy-Osieckiego.

wtorek 11:00—18:00
środa 11:00—18:00
czwartek 12:00—20:00
piątek 12:00—20:00
sobota 10:00—19:00
niedziela 11:00—18:00
{Project Room} a