22/02-24/03/2024
wystawa w Project Roomie

Pomiędzy

Piotr Trusik

„Piotr Trusik jest jednym z moich ulubionych malarzy młodego pokolenia. Mimo wieku zauważony został w świecie. (…) Malarz nie tłumaczy swoich prac ani nie ujawnia faktycznych osób i zdarzeń, które mogły być ich inspiracją. Chce, żeby zaanektowały je nasze przeżycia”.

Mariusz Szczygieł

 

Obrazy Piotra Trusika są budowane w oparciu o uważne obserwowanie natury człowieka, czemu towarzyszy poszukiwanie najlepiej oddającej ją – jej stany mentalne i emocje – formy malarskiej. Trusik jest twórcą młodym, ale już utytułowanym. Licznych fanów przysporzyły mu prace w dojrzały sposób łączące warsztatową biegłość (będącą jednak nieustannie w procesie poszukiwań i eksperymentów) z przekazem przekonująco i wnikliwie mówiącym o człowieku. Dla artysty te dwie sfery aktywności – przekazu i materii, w jakiej się wyraża – są równoważne.

Twórczość Trusika znana jest z obrazów, w których realistycznie oddany wizerunek, najczęściej twarz pięknej kobiety, fragmentarycznie przysłaniany jest abstrakcyjnymi formami malarskimi, uniemożliwiającymi odbiorcy pełny wgląd, identyfikację przedstawianego obiektu. To częściowe zakrycie mówi o niemożności poznania drugiego człowieka w jego pełnym wymiarze. Jednak skupienie artysty na twarzy przedstawianej postaci, wyrażone w subtelny, ale realistyczny sposób, buduje poczucie fizycznej integralności postaci ludzkiej. Tożsamości różnej, jednostkowej i indywidualnej, ale i będącej we wspólnocie ludzi jako jednostek konstruowanych, dojrzewających dzięki doświadczeniom i doznawanym emocjom.

Trusik należy do grona tych artystów, którzy cierpliwie dają sobie czas na wnikliwe poszukiwanie treści, jakie motywują go do stworzenia dzieła czy cyklu obrazów. Wiwisekcje, wraz z próbami zrozumienia istoty natury ludzkiej i otaczającego, wpływającego na nią świata, znajdują wyraz w procesie twórczym, który skupiony jest zarówno na sferze ducha, jak i materii. Trusik tworzy z potrzeby dzielenia się swoimi przeżyciami, jednak nie są one dominujące. Imperatywem nie jest ich upublicznienie, przeżycia artysty są raczej impulsem, pretekstem opowiedzenia o uniwersalnych cechach człowieka kształtowanego przez świat wewnętrznych przeżyć i emocji. Równolegle i równie intensywnie zaangażowany jest w odkrywanie praw świata malarskiej materii i jego potencjałów. Szuka on balansu między przekazem a techniką.

Wystawa Pomiędzy jest kolejną odsłoną poszukiwań twórczych Trusika. Przypada na okres w jego życiu, kiedy przytłoczony silnymi, dobrymi i złymi zdarzeniami i emocjami, odkrywa wytchnienie i spokój, jaki przynosi kontakt z przyrodą i naturą. Pomiędzy jest dzieleniem się osobistym doświadczeniem bycia częścią natury, która potrafi przywrócić człowiekowi równowagę, ukoić i przypomnieć o wspólnym nam wszystkim sensie życia, wynikającym z bycia tej natury częścią.

Równocześnie jest efektem skupionych i wytrwałych poszukiwań najbardziej adekwatnej, idealnej dla podjętej refleksji formy malarskiego medium. Trusik kolejny raz eksperymentuje, szuka, eksploruje spektrum możliwości, jakie daje farba. Efektem autorskiej techniki jest materia farby przenikająca z wnętrza podobrazia, przejawiająca się zza płaszczyzny obrazu i formująca się w to, co widzialne dla odbiorcy na płaszczyźnie płótna. Podobnie jak we wcześniejszych obrazach artysty, tym razem poprzez obcowanie z wyrazistą, mięsistą fakturą malarską spoza dostrzegalnego zewnętrza odczuwamy istnienie osobnej, nie znanej nam sfery rzeczywistości.

Narrację wystawy Pomiędzy wyznaczają anonimowe sylwetki ludzkie, które są częścią i dopełnieniem wrażenia pejzażu, w którym się znajdujemy. Mówią nam o jedności człowieka z naturą i przyrodą, o ich wzajemnym wpływie, o potrzebnej człowiekowi zażyłości, która może przynieść nam w chwilach życiowych zawirowań ukojenie, radość i poczucie sensu.

Kuratorka
Krystyna Różańska-Gorgolewska

 

O cyklu {Project Room}

To już dwunasta edycja programu skierowanego do młodych artystów, w którego ramach dostają oni szansę zrealizowania indywidualnej wystawy w jednej z najważniejszych instytucji sztuki współczesnej w Polsce. Oprócz wystaw Piotra Trusika, Jakuba Matusewicza i Kamili Kamińskiej w tym roku zobaczymy także ekspozycje: Ewy Czwartos, Pawła Napierały oraz Michała Wirtela.

Program promocji młodych twórców powstał w 2012 roku. Do edycji {Project Room} 2023/2024 zrealizowanych zostało ponad 100 wystaw młodych artystek i artystów. Od 2021 roku do udziału w projekcie może aplikować każdy, kto ukończył wyższe studia artystyczne lub jest w ich trakcie oraz ma mniej niż 40 lat.

Po zakończeniu wszystkich prezentacji jury wybierze najciekawszą wystawę, której autor/ka otrzyma dodatkową nagrodę 20 000 zł netto. Swoją ulubioną wystawę wybierze także publiczność. Jej autor lub autorka również otrzyma 20 000 zł netto.

Wystawa sfinansowana ze środków
Partnerzy medialni

Wernisaż wystawy:

22/02/2024 o 19:00,
wstęp wolny

Wystawa czynna do: 

24/03/2024

W czwartki wstęp wolny.

wtorek 11:00—19:00
środa 11:00—19:00
czwartek 11:00—20:00
piątek 11:00—19:00
sobota 11:00—19:00
niedziela 11:00—19:00