0519/01/2023
otwarty nabór

Rezydencje kryzysowe dla artystów z Ukrainy

Pobyty twórcze w Warszawie w lutym i marcu 2023

W obliczu trwającej od 11 miesięcy agresji Rosji na Ukrainę, kontynuując Program Rezydencji Kryzysowych, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski oferuje dwumiesięczne rezydencje dla artystek i artystów z Ukrainy, którzy nadal mieszkają w Ukrainie lub niedawno przeprowadzili się za granicę.

Rezydencje zapewnią artystom i artystkom możliwość kontynuowania praktyki artystycznej, bezpieczne miejsce do życia i pracy, oraz wsparcie finansowe. W 2023 roku okres trwania rezydencji zostaje przedłużony, aby umożliwić artystkom i artystom rozwinięcie projektów badawczych lub artystycznych, działania na rzecz warszawskiej społeczności i osób z Ukrainy znajdujących się w Polsce oraz nawiązywanie profesjonalnych kontaktów z osobami pracującymi polskiej sztuce i kulturze.

Wojna w Ukrainie spowodowała humanitarny, ekologiczny i gospodarczy kryzys. Prowadzi do przymusowych przesiedleń, migracji i traumatycznych doświadczeń, ale również pobudza naszą wrażliwość i empatię umiejętności, które bardzo rozwinęły się u Ukraińców i Ukrainek w ciągu ostatniego roku. Zaproszenie kierujemy szczególnie do artystów i artystek zainteresowanych współczesnymi praktykami dotyczącymi tematów opieki, gościnności, empatii i pracy ze społecznością.

Rezydencja pokrywa poniższe koszty i zapewnia:

→ stypendium w wysokości 6000 zł (2 miesiące), które obejmuje koszty podróży;

→ bezpłatne zakwaterowanie (przestrzeń do życia i pracy);

→ możliwość zakwaterowania wspólnie z rodziną;

→ bezpłatny dostęp do biblioteki, galerii i kina oraz pozostałych obiektów Ujazdowskiego;

→ wsparcie administracyjne i kuratorskie.

Obecnie nie możemy zagwarantować finansowania produkcji projektów ani żadnego innego dodatkowego wsparcia materialnego.

Wymagania:

→ obywatelstwo ukraińskie;

→ minimalny wiek:18 lat;

→ otwartość na komunikację i publiczne prezentowanie swojej pracy podczas trwania rezydencji;

→ doświadczenie w pracy artystycznej;

→ odpowiednie wykształcenie lub inne doświadczenie zawodowe jest mile widziane.

Zgłoszenia

Prosimy o przesłanie zgłoszenia w języku angielskim lub ukraińskim na adres email: y.kosterieva@u-jazdowski.pl z tematem EmergencyResidencies2023_February_March, nie później niż 19 stycznia 2023 r., 23:59 CET.

Zgłoszenie powinno zawierać:

·          Aktualny, krótki biogram (do 200 słów);

·          Krótki opis obszaru zainteresowań, najlepiej w formacie, który pozwoli nam lepiej zrozumieć sens twojej pracy artystycznej (do 500 słów);

·          Opis najważniejszych projektów zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat (do 500 słów);

·          Aktualne portfolio w języku angielskim lub ukraińskim (do 10 stron, plik pdf do 10 MB);

·          Program rezydencji obejmuje cotygodniowe, dwugodzinne spotkania Grupy autorefleksji, To czas współdzielenia i troski. Każdy rezydent i rezydentka mają szansę poprowadzić takie spotkanie. Opisz, czym chciał/abyś podzielić się z grupą i jakie działania chciał/abyś zaproponować.

______

Враховуючи ситуацію, що склалася після 11 місяців війни Росії проти України, Ujazdowski Residencies, пропонує резиденції терміном 2 місяці для мисткинь/митців з України які проживають в Україні або нещодавно переїхали за кордон, в рамках продовження Програми Термінових Резиденцій.

Програми Термінових Резиденцій прагне надати художницям/кам можливість продовжити свою мистецьку практику, пропонуючи безпечне місце для проживання та роботи, і фінансову підтримку. У 2023 році період резиденції подовжено, щоб дати можливість мисткині/митцю краще розвинути свій дослідницький чи мистецький проект, працювати на користь громад у Варшаві та переміщених осіб з України в Польщі, а також налагодити професійні зв'язки з культурними практиками в Польщі. 

Війна в Україні призвела до ряду глобальних криз, зокрема гуманітарної, екологічної, продовольчої, та принесла розуміння прямих наслідків війни, таких як вимушене переміщення, міграція, травматичний досвід. Це актуалізувало теми чуйності та емпатії —здібностей, які значно розвинулися в українцях за останній рік. Ми особливо чекаємо на заявки від митців, які працюють із сучасними практиками, що розкривають теми турботи, гостинності, емпатії та роботи з спільнотами.

Резиденція покриває такі витрати та надає наступні можливості для учасників:

— стипендія 6000 злотих (на 2 місяці), яка включає витрати на проїзд

— безкоштовне проживання (студія з можливістю проживання та праці ) 

— можливість приїхати з родиною

— безкоштовний доступ до бібліотеки, галереї, кінотеатру та всіх подій центру. 

— адміністративна та кураторська підтримка

На даному етапі фінансування виробництва проекту або будь-яка інша додаткова матеріальна підтримка не може бути гарантована.

Вимоги до аплікантів

— українське громадянство; 
— мінімальний вік 18 років; 
— відкритість до публічної комунікації та представлення своїх практик під час резиденції; 
— професійний досвід; 
— профільна фахова освіта та/або інша професійна підготовка є бажаною, але не обов’язковою.

Як подати заявку

Просимо надсилати заявку англійською або українською мовою на електронну адресу y.kosterieva@u-jazdowski.pl з темою листа "EmergencyResidencies2023_February_March" не пізніше 19 січня 2023 року, 23:59 за центральноєвропейським часом. 

Заявка повинна містити 

— Оновлену коротку біографію (до 200 слів).

— Короткий мотиваційний лист з викладенням вашої зацікавленості. Ми будемо вдячні за формати, які дозволять нам краще зрозуміти вашу практику (до 500 слів)

— Опис деяких з найбільш важливих проектів, які ви виконали за останні 5 років (до 500 слів)

— Оновлене портфоліо англійською або українською мовою обсягом до 10 сторінок (pdf-файл до 10 МБ). 

— В рамках Програми Термінових Резиденцій, відбуваються зустрічі «Групи саморефлексії» щотижня протягом двох годин. Це час для обміну та турботи. Лідерство у зустрічах відбувається на ротаційній основі, а діяльність будується навколо ініціативи лідера. Будь ласка, опишіть, чим би Ви хотіли поділитися з групою і які види діяльності Ви хотіли б запропонувати під час таких зустрічей.

  • Prosimy o przesłanie zgłoszenia w języku angielskim lub ukraińskim na adres email:
    • y.kosterieva@u-jazdowski.pl z tematem EmergencyResidencies2023 February March, nie później niż 19 stycznia 2023 r., 23:59 CET.
  •  
  • Просимо надсилати заявку англійською або українською мовою на електронну адресу
    • y.kosterieva@u-jazdowski.pl з темою листа "EmergencyResidencies2023 February March" не пізніше 19 січня 2023 року, 23:59 за центральноєвропейським часом. 
  • Fot. Iren Moros
0519/01/2023
Otwarte nabory na rezydencje