otwarty nabór dla artystek i artystów

Rezydencja w Akademie Schloss Solitude w Stuttgarcie w 2020

 • Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski i Instytut Adama Mickiewicza (IAM), zapraszają polskich kandydatów i kandydatki na rezydencję artystyczną w Akademie Schloss Solitude od października do grudnia 2020 roku. Program skierowany jest do młodych twórców i twórczyń zainteresowanych podejściem transdyscyplinarnym, posiadających silną motywację do interakcji/ pracy  w grupie.
 •  
 • Gdzie
  • Akademie Schloss Solitude, Stuttgart, Niemcy
 • Termin rezydencji
  • październik-grudzień 2020
 • Termin składania aplikacji
  • 30 sierpnia 2020 r.
 • Liczba dostępnych miejsc
  • 1
  •  
 • Uczestnicy
  • Zaproszenie skierowane jest do pełnoletnich kandydatów i kandydatek narodowości polskiej.
  • Do składania aplikacji zaproszeni są artyści i artystki pracujący w dziedzinie szeroko rozumianych sztuk wizualnych (w tym performans).
  •  
 • Selekcja
  • Spośród nadesłanych aplikacji kuratorki i przedstawicielki IAM i Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, w porozumieniu z Dyrekcją IAM i Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, wybiorą trzy, które zostaną przedstawione Akademie Schloss Solitude. Ostateczną decyzję odnośnie wyboru 1 rezydenta/rezydentki podejmuje zespół kuratorski Akademie Schloss Solitude.
  • Selekcja zostanie dokonana na podstawie oceny aplikacji oraz portfolio Uczestników
  • Decyzja zostanie opublikowana na stronie IAM www.iam.pl i Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski www.u-jazdowski.pl do 7 września 2020 roku.
  •  
 • Finansowanie
  • Artysta/Artystka otrzymuje od Akademie Schloss Solitude stypendium 1000 euro za każdy miesiąc rezydencji oraz jednorazowe pokrycie kosztów podróży ze swojego głównego miejsca zamieszkania do Stuttgartu i z powrotem.
  • Artysta/Artystka otrzyma od Akademie Schloss Solitude 2000 euro na realizację projektu rezydencyjnego.
  • Stypendium Akademie Schloss Solitude obejmuje również zapewnienie Artyście/Artystce umeblowanego studio z przestrzenią mieszkalną oraz przestrzenią do pracy, a także opłaty za prąd, wodę i ogrzewanie.
  • Wypłata stypendiów oraz innych świadczeń na rzecz Artysty/Artystki odbędzie się na podstawie umowy zawartej przez Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski i Akademie Schloss Solitude z Artystą/Artystki, na mocy której Artysta/Artystka udzieli licencji do projektu rezydencyjnego, na warunkach określonych w Warunkach licencji poniżej.
  •  
 • Jak aplikować?
  • Aplikacja (w języku angielskim) powinna mieć formę jednego pliku pdf zawierającego w tytule imię i nazwisko (np. Imię_Nazwisko.pdf) i obejmującego następujące elementy:
   • 1) list motywacyjny (2001000 słów)
   • 2) CV    
   • 3) portfolio (ostatnie prace, zajęcia kuratorskie, udział w konferencjach, opublikowane artykuły itp.) ­ maksymalnie 10 MB
  • Aplikację należy przesłać na adres: opencall@iam.pl
  • Termin składania aplikacji: 30 sierpnia 2020 roku, godzina 17:00 czasu polskiego
  • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania otwartego naboru, jednakże nie później niż do dnia ogłoszenia wyników.
  •  
 • Akademie Schloss Solitude
  • łączy wiarę w artystyczną i naukową wymianę z ideą bezpiecznej przystani, która przyświecała utworzeniu Schloss Solitude od samego początku. Rezydencje w Akademie Schloss Solitude pozwalają uczestnikom skupić się na rozwijaniu projektów w sprzyjających warunkach materialnych i intelektualnych, dzięki czemu dostępne zasoby mogą być wykorzystane w optymalny sposób. Akademie Schloss Solitude dba o to, by twórcy i twórczynie wszelkich dyscyplin mogli i mogły pracować wolni i wolne od wymagań codzienności i presji czasu. Rezydencje w Akademie Schloss Solitude to inwestycja w przyszłość, która nieraz może przynieść efekty odroczone w czasie, zarówno dla rezydenta/rezydentki, jak i dla instytucji.
  • Więcej: www.akademie-solitude.de/en/
 •  
 • Program rezydencji artystycznych w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
  • jest programem kuratorskim adresowanym do twórców i twórczyń różnych dyscyplin oraz kuratorów i kuratorek przyjeżdżających do Polski z całego świata. Naszych gości wspieramy w realizacji projektów artystycznych oraz zachęcamy do eksperymentowania na wybranych przez siebie polach. Rozumiemy rezydencje jako medium dla działań artystycznych, które pozwalają na poszukiwanie innych modeli prezentacji niż wystawa. Prowadzimy projekty badawcze mapujące miasto, angażujące środowiska lokalne oraz wspieramy wymianę wiedzy. Promujemy ideę mobilności w Polsce i szeroko rozumianej Europie Wschodniej. 
  • Więcej: www.u-jazdowski.pl/program/rezydencje
  •  
 • Instytut Adama Mickiewicza
  • jest narodową instytucją, której misją jest prezentowanie polskiej kultury i dziedzictwa w środowisku międzynarodowym, także poprzez stronę Culture.pl - codziennie aktualizowany serwis informujący o najciekawszych wydarzeniach artystycznych. W ramach dotychczasowych działań na całym świecie Instytut zrealizował ponad 8 tysięcy wydarzeń, które obejrzało blisko 60 milionów widzów. Od lat wspiera m.in. międzynarodowy dialog w dziedzinie sztuk wizualnych. Wydaje się to szczególnie istotne w czasach, kiedy obecność i rozpoznawalność artysty w świecie stanowi nie tylko o wartości jego sztuki, ale i jej bezpośrednim oddziaływaniu. Działania Instytutu obejmują inicjatywy wystawiennicze, szeroko rozumianą promocję wydarzeń artystycznych, inicjowanie i skuteczne prowadzenie projektów badawczych oraz we współpracy z międzynarodowymi wydawnictwami wspieranie publikacji. To również stała i aktywna współpraca z partnerami zagranicznymi: kuratorami, kuratorkami, krytykami, krytyczkami, galeriami, czego bezpośrednim efektem jest obecność polskich artystów i artystek w uznanych wydarzeniach artystycznych oraz umożliwienie im udziału w zagranicznych rezydencjach.
  • Więcej: www.iam.pl, www.culture.pl