22/0629/08/2021
otwarty nabór dla artystek i artystów

Otwarty nabór dla artystek i artystów

na rezydencję w Akademie Schloss Solitude w Stuttgarcie w 2021

 • Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski i Instytut Adama Mickiewicza (IAM) zapraszają polskich kandydatów i kandydatki na rezydencję artystyczną w Akademie Schloss Solitude od października do grudnia 2021 roku. Program skierowany jest do młodych twórców i twórczyń zainteresowanych podejściem transdyscyplinarnym, mających silną motywację do pracy w grupie.
 •  
 • Gdzie? 
  • Akademie Schloss Solitude, Stuttgart, Niemcy.
  •  
 • Kiedy?
  • październikgrudzień 2021 r.
  •  
 • Termin składania aplikacji
  • 29 sierpnia 2021 r., do godz. 23:59 czasu polskiego
 •  
 • Dlaczego?
  • Żeby tworzyć w przyjaznej atmosferze Akademie Schloss Solitude, rozwijać swoje projekty i budować inspirujące relacje.
 •  
 • Liczba dostępnych miejsc: 1
 •  
 • Uczestnicy
  • Pełnoletnie osoby narodowości polskiej, artyści i artystki pracujący w dziedzinie szeroko rozumianych sztuk wizualnych (w tym performans). 
  •  
 • Selekcja
  • Spośród nadesłanych aplikacji kuratorzy i przedstawicielki IAM i Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski wybiorą trzy, które zostaną przedstawione Akademie Schloss Solitude. Wyboru rezydenta lub rezydentki dokona zespół kuratorski Akademie Schloss Solitude na podstawie oceny aplikacji oraz portfolio uczestników. 
  • Decyzja zostanie opublikowana na stronie IAM www.iam.pl i Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski www.u-jazdowski.pl do 1 września 2021. 
  •  
 • Stypendium od Akademie Schloss Solitude zapewnia rezydentowi/rezydentce:
  • 1000 euro za każdy miesiąc rezydencji
  • Pokrycie kosztów jednorazowej podróży z miejsca zamieszkania artysty do Stuttgartu i z powrotem
  • 2000 euro na realizację projektu rezydencyjnego
  • Umeblowane studio z przestrzenią mieszkalną oraz przestrzenią do pracy, a także opłaty za prąd, wodę i ogrzewanie.
  •  
 • Jak aplikować? 
  • Aplikacja (w języku angielskim) powinna mieć formę jednego pliku pdf zawierającego w tytule imię i nazwisko (np. Imię_Nazwisko.pdf) i obejmującego następujące elementy: 
  • 1. list motywacyjny (2001000 słów)
  • 2. CV    
  • 3. portfolio (ostatnie prace, zajęcia kuratorskie, udział w konferencjach, opublikowane artykuły itp.) maksymalnie 10 MB.
  • 4. przysłanie wraz ze zgłoszeniem 3 plików PDF, stanowiących załączniki do Open Calla (pliki do pobrania ze strony IAM i Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski zakładka Dokumenty):
   • Zał. nr 4. Zapisy licencji
   • Zał. nr 5. RODO
   • Zał. nr 6. Oświadczenie nt. koronawirusa i ubezpieczenia
   •  
 • Aplikację należy przesłać na adres: opencall@iam.pl
 •  
 • Nie wymagamy składania podpisu elektronicznego ani drukowania i skanowania podpisanych plików wystarczy przesłać dokumenty i wypełnić załączniki, zapisane jako pdf, oraz podpisać email imieniem, nazwiskiem i numerem telefonu. Odesłanie załączników jest równoznaczne z ich akceptacją.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania otwartego naboru, jednakże nie później niż do dnia ogłoszenia wyników. W przypadku bardzo dużej liczby zgłoszeń termin ogłoszenia wyników może ulec zmianie.
 •  
 • Akademie Schloss Solitude od początku swego istnienia łączy wiarę w artystyczną i naukową wymianę z ideą bezpiecznej przystani. Rezydencje w Akademie pozwalają uczestnikom skupić się na rozwijaniu projektów w sprzyjających warunkach materialnych i intelektualnych, dzięki czemu dostępne zasoby mogą być wykorzystane w optymalny sposób. Schloss Solitude dba o to, by twórcy i twórczynie wszelkich dyscyplin mogli i mogły pracować wolni i wolne od wymagań codzienności i presji czasu. Te rezydencje to inwestycja w przyszłość, która może przynieść efekty odsunięte w czasie zarówno dla rezydenta/rezydentki, jak i dla instytucji. 
 •  
 • Program rezydencji artystycznych w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski jest programem kuratorskim adresowanym do twórców i twórczyń różnych dyscyplin oraz kuratorów i kuratorek przyjeżdżających do Polski z całego świata. Naszych gości wspieramy w realizacji projektów artystycznych oraz zachęcamy do eksperymentowania na wybranych przez siebie polach. Rozumiemy rezydencje jako medium dla działań artystycznych, które pozwalają na poszukiwanie innych modeli prezentacji niż wystawa. Prowadzimy projekty badawcze mapujące miasto, angażujące środowiska lokalne oraz wspieramy wymianę wiedzy. Promujemy ideę mobilności w Polsce i szeroko rozumianej Europie Wschodniej. 
 •  
 • Instytut Adama Mickiewicza jest narodową instytucją kultury, której celem jest budowanie trwałego zainteresowania polską kulturą na świecie. Instytut współpracuje z partnerami zagranicznymi i inicjuje międzynarodową wymianę kulturalną w dialogu z odbiorcami w zgodzie z założeniami polskiej polityki zagranicznej. Instytut zrealizował i realizuje projekty kulturalne w 70 krajach na 6 kontynentach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, Rosji, Izraelu, Niemczech, Turcji, USA, Kanadzie, Australii, Maroku, na Ukrainie, Litwie, Łotwie, a także w Chinach, Japonii i Korei. Dotychczas  Instytut zaprezentował 38 strategicznych programów, które obejrzało 60 milionów widzów. Organizatorem Instytutu Adama Mickiewicza jest Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Instytut od lat wspiera m.in. międzynarodowy dialog w dziedzinie sztuk wizualnych. Wydaje się to szczególnie istotne w czasach, kiedy obecność i rozpoznawalność artysty w świecie stanowi nie tylko o wartości jego sztuki, ale i jej bezpośrednim oddziaływaniu. Działania Instytutu obejmują inicjatywy wystawiennicze, promocję wydarzeń artystycznych, inicjowanie i skuteczne prowadzenie projektów badawczych oraz we współpracy z międzynarodowymi wydawnictwami wspieranie publikacji. To również stała i aktywna współpraca z partnerami zagranicznymi: kuratorami, kuratorkami, krytykami, krytyczkami, galeriami, czego bezpośrednim efektem jest obecność polskich artystów i artystek w ważnych wydarzeniach artystycznych oraz umożliwienie im udziału w zagranicznych rezydencjach.
 • Termin składania aplikacji
  • do 29/08/2021, do godz. 23:59
 • Aplikację należy przesłać na adres
22/0629/08/2021
Otwarte nabory na rezydencje