otwarty nabór na rezydencję artystyczną

Codzienne formy oporu

Rezydencje artystyczne w Ramallah, Antwerpii, Helsinkach i Warszawie w 2019

 • Termin trzymiesięcznej rezydencji w Ramallah:
  • 3 kwietnia 30 czerwca 2019
 • Termin nadsyłania zgłoszeń:
  • 30 października 2018
 • Wynik naboru zostanie ogłoszony do:
  • 30 listopada 2018

 

 • Korzyści w ramach pobytu rezydencyjnego obejmują:
  • → miesięczne diety w wysokości 600 euro,
  • → indywidualną przestrzeń mieszkalną,
  • → pokrycie kosztów produkcji,
  • → zwrot kosztów zakupu jednego biletu powrotnego do miejsca pobytu rezydencyjnego,
  • → organizację wydarzeń publicznych podczas pobytu,
  • → organizację zindywidualizowanego programu wizyt studyjnych na terenie Ramallah oraz poza miastem.
 • Organizatorzy nie pokrywają kosztów wyrobienia wizy ani związanych z nim kosztów ubezpieczeń.

 

 • Jak aplikować?
  • Elektroniczną aplikację w języku angielskim należy przesłać w jednym dokumencie na adres email: opencall@u-jazdowski.pl (zalecany format: pdf).
  •  
 • Aplikacja powinna zawierać
  • 1. informację na temat doświadczenia zawodowego w postaci portfolio, zawierającego opisy maksymalnie pięciu projektów,
  • 2. list motywacyjny,
  • 3. zarys konceptu (do 250 słów) opisujący proponowaną pracę i jej związek z tematem,
  • 4. CV kandydata.
 • Portfolio należy opisać według schematu: imię_nazwisko_application.pdf

Zdjęcie w tle: Francis Alÿs, The Green Line, 2004, we współpracy z Julien Devaux, dokumentacja wideo akcji. Obraz: Rachel Leah Jones

Otwarte nabory na rezydencje