28/03-06/05/2024
otwarty nabór dla artystek i artystów

Wspólne pole

Program pobytów twórczych

Zapraszamy Was do aplikowania na pobyty twórcze w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w 2024 roku, w ramach których chciałybyśmy zaoferować przestrzeń, wsparcie i zasoby osobom związanym z kulturą, mieszkającym w Polsce. Chcemy zaprosić Was do udziału w projekcie Wspólne pole, w ramach którego otoczenie Zamku może stać się przestrzenią Waszych działań, tematem badań i eksploracji.

Pobyty planujemy w dwóch turnusach. W tym czasie będziecie mieć możliwość kontynuowania pracy nad rozpoczętymi wcześniej projektami i badaniami. Zaprosimy Was także do publicznej prezentacji Waszych działań, w formie: warsztatu, wykładu, projekcji, spaceru, performance, grupy czytelniczej, wspólnego posiłku i innych.

Zachęcamy do aplikowania osoby działające w polach i na styku sztuki, ekologii, edukacji i performance; osoby zajmujące się badaniami miejskich terenów zielonych; zainteresowane glebą, ogrodnictwem, a także tematami dostępności i macierzyństwa oraz praktykami podtrzymywania (maintenance) i troski.
 

Kto jest zaproszony do udziału:

Twórcy i twórczynie, teoretyczki i teoretycy, organizatorki i organizatorzy; kolektywy artystyczne, osoby aktualnie mieszkające w Polsce.
 

Co oferujemy:
 1. Pobyt w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski:
  I turnus rezydencji: od 14 czerwca do 11 sierpnia 2024
  II turnus rezydencji: od 9 września do 12 listopada 2024
 2. Honorarium dla jednej osoby / dwuosobowego kolektywu w wysokości 8.000 zł brutto /
  lub honorarium dla kolektywu liczniejszego niż dwie osoby 14.000 zł brutto
 3. Przestrzeń mieszkalną odpowiednią dla maksymalnie dwóch osób
 4. Wspólną przestrzeń warsztatową
 5. Dostęp do większej wspólnej kuchni i wolnostojącego pieca
 6. Możliwość działania w parku wokół Zamku
 7. Wsparcie kuratorskie

Nie zapewniamy pokrycia kosztów dojazdu na rezydencję.

 

Czego oczekujemy w trakcie rezydencji:

- udziału w cotygodniowym programie wspólnym organizowanym przez zespół rezydencji

- prezentacji własnej praktyki dla innych rezydentów i zespołu

- przeprowadzenia jednego działania otwartego dla publiczności

 

Termin składania wniosków:

6 maja 2024

Wyniki zostaną ogłoszone do: 

9 maja 2024

 

Jak aplikować:

Elektroniczną wersję zgłoszenia prosimy przesyłać w jednym dokumencie PDF nazwanym wg schematu:

Nazwisko_Imię_Wspolne_Pole.pdf
na adres: opencall@u-jazdowski.pl 

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

1. Portfolio zawierające krótką biografię (do 200 słów) oraz 4 wybrane projekty (do 10 stron)
2. Krótką wypowiedź przedstawiającą obszar aktualnych zainteresowań artystycznych i motywację do wzięcia udziału w rezydencji oraz propozycję działania, które przedstawi i aktywuje Twoją praktykę i metodologię podczas rezydencji (w jednym dokumencie, maksymalnie 1 strona).
3. Wskazanie preferowanego czasu rezydencji – turnus I lub II
4. Klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych:

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, z siedzibą w Warszawie przy ul. Jazdów 2 w celu aplikacji do projektu Wspólne pole. zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000). Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o moim prawie do dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, a także że podanie tych danych jest dobrowolne”*.

 

*Administratorem danych podanych w dokumentach aplikacyjnych jest Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski z siedzibą: ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa. Dane będą przetwarzane zgodnie z art. 29 oraz 32 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - zwane dalej RODO) w celu prowadzenia bieżącego naboru. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uwzględnienia kandydata w procesie naboru.

Termin składania wniosków:

6 maja 2024

Wyniki zostaną ogłoszone do: 

10 maja 2024

I turnus rezydencji:

od 14 czerwca do 11 sierpnia 2024

II turnus rezydencji:

od 9 września do 12 listopada 2024

Jak aplikować:

Elektroniczną wersję zgłoszenia prosimy przesyłać w jednym dokumencie PDF nazwanym wg schematu: Nazwisko_Imię_Wspolne_Pole.pdf
na adres: opencall@u-jazdowski.pl 

28/03-06/05/2024
16:00