otwarty nabór na rezydencję artystyczną

ReDirecting: East

Rezydencja kuratorska i seminarium Designing Futures w 2019

 • Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski i Biennale Warszawa zapraszają kuratorów, badaczy i menadżerów kultury do udziału w miesięcznym programie rezydencyjnym.
  • Rezydencja kuratorska ReDirecting: East to platforma wymiany i współpracy, seminarium kuratorskie oraz przestrzeń badawcza dla sześciu uczestników, którzy pracować będą wspólnie z zespołami programu rezydencyjnego Ujazdowskiego, Biennale Warszawa oraz zaproszonymi ekspertami. Od uczestników oczekujemy gotowości do wymiany wiedzy i doświadczeń dotyczących artystycznych i społeczno-politycznych kontekstów ich pracy i badań, a także aktywnego uczestnictwa w rozmowie dotyczącej alternatywnych modeli transnarodowej współpracy jako formy praktykowania planetarnej wspólnoty. Pragniemy poszerzyć naszą polityczną wyobraźnię, sformatowaną przez neoliberalną ideologię TINA (nie ma alternatywy) oraz prawicową i tożsamościową narrację, by podjąć próbę określenia przyszłych relacji między krajami byłego Bloku Wschodniego a Bliskim Wschodem i Afryką Północną. Skoncentrujemy się na tym, co wspólne, a nie na tym, co nas dzieli, rozmawiając o możliwościach budowania sojuszy i mechanizmów solidarnościowych ponad poziomem państwa narodowego. Rezydencja kuratorska ReDirecting: East jest również platformą tworzącą możliwości współpracy z Ujazdowskim oraz Biennale Warszawa, a także z innymi organizacjami w kolejnych latach.

 • Biennale Warszawa jest publiczną instytucją nowego typu oraz nazwą kilkuletniego programu łączącego działalność artystyczną, badawczą i aktywistyczną, realizowanego w ramach dwuletniego cyklu pracy zamykanego kilkutygodniowym festiwalem, który odbędzie się w maju i czerwcu 2019 roku. Pierwsza edycja tego interdyscyplinarnego i międzynarodowego wydarzenia poświęcona będzie kształtowaniu i projektowaniu społeczno-politycznych alternatyw, nowych modeli ekonomicznych i pozytywnych scenariuszy przyszłości. Zapraszamy kuratorów i badaczy do wspólnych poszukiwań i spekulacji dotyczących możliwych przyszłych relacji regionów, miast i organizacji z Europy Środkowo-Wschodniej, Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Punktem wyjścia będzie historyczny kontekst silnych związków krajów Bloku Wschodniego i regionu MENA oraz wymiany gospodarczej, społecznej, kulturalnej i naukowej, trwającej od lat 60. do transformacji w 1989 roku. Relacje te zostały przerwane w wyniku geopolitycznej reorientacji. W pierwszej fazie rezydencji uczestnicy wezmą aktywny udział w transnarodowym forum (jednym z wydarzeń Biennale Warszawa), podczas którego przedstawią publicznie swoje pomysły i rezultaty własnych badań. Następnie będziemy z kuratorami i ekspertami projektować nową transnarodową instytucję, której rola ma wykraczać poza międzynarodowe inicjatywy oparte na koncepcji państwa narodowego (jak na przykład Organizacja Narodów Zjednoczonych) i która oparta będzie na nowych zasadach reprezentacji, a także demokracji, równości i ekologii przyszłości.

 •  

 • Czas trwania rezydencji:

  • czerwiec 2019

 • Termin składania aplikacji:

  • 6 stycznia 2019

 • Lista osób zaproszonych zostanie opublikowana:

  • 28 lutego 2019

 •  

 • Decyzję o wyborze konkretnych kandydatów podejmiemy na podstawie oceny ich dotychczasowego dorobku, planów odnoszących się do tematu rezydencji oraz jednostronicowego przedstawienia wstępnej koncepcji prezentacji pomysłu na instytucję przyszłości, będącego zarazem propozycją budowania i spekulowania na temat nowych relacji między Europą Środkowo-Wschodnią, Bliskim Wschodem i Afryką Północną.

  • Do aplikowania zachęcamy w szczególności kuratorów i badaczy mieszkających i/lub pracujących w Afryce Północnej, na Bliskim Wschodzie i w krajach arabskich.

 • Przez wzgląd na założenia programu, którego celem jest stworzenie możliwości współpracy wykraczającej poza ramy obowiązującej polityki kulturalnej, kandydaci muszą posługiwać się językiem angielskim na tyle sprawnie, żeby funkcjonować niezależnie i swobodnie komunikować się z zespołem Ujazdowskiego oraz z pozostałymi rezydentami.

 •  

 • Oferujemy:

 •  prywatną przestrzeń łączącą funkcje mieszkania i pracowni,
 •  stypendium w wysokości 3 200 zł,

 • zwrot kosztów podróży,

 • dostosowany do uczestników program, składający się z wykładów, prezentacji i wizyt studyjnych,

 • możliwość uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Biennale Warszawa i Ujazdowski

 • możliwość aktywnego uczestnictwa w transnarodowym forum organizowanym w ramach programu Biennale Warszawa 2019.

 •  

 • Uwaga: nie pokrywamy kosztów opłat wizowych ani ubezpieczenia, wymaganego w aplikacji o wizę.

 •  

 • Jak aplikować?

  • Elektroniczną aplikację w języku angielskim należy przesłać w jednym dokumencie na adres email: opencall@u-jazdowski.pl (zalecany format: pdf).

  •  

 • Aplikacja powinna zawierać:

  • 1. informację na temat doświadczenia zawodowego w postaci portfolio zawierającego opisy maksymalnie pięciu projektów,

  • 2. list motywacyjny,

  • 3. tekst (do 300 słów) będący wstępnym szkicem / opisem projektu, który miałby zostać zaprezentowany podczas transnarodowego forum na początku rezydencji, poświęconego przyszłym relacjom między Europą Środkowo-Wschodnią a regionem MENA,

  • 4. CV kandydata.

 • Portfolio należy opisać według schematu: imię_nazwisko_application.pdf