rezydencje kuratorskie

Re–Directing: East

Rezydencje kuratorskie Re–Directing: East to miejsce spotkań kuratorów i kuratorek młodego pokolenia z całego świata.

Projekt służy tworzeniu platformy umożliwiającej nieoczywiste spotkania i dialog w mikroskali oraz w oparciu o wspólną pracę badawczą. Jest otwarty dla twórców i organizatorów, którzy kuratorowanie postrzegają w szerokim polu: jako sposób tworzenia środowiska praktykowania i prezentacji sztuki, z uwzględnieniem specyfiki miejsca, w którym ma się ono odbywać, w jego społecznej złożoności.

Rezydencje Re–Directing: East zostały zapoczątkowane w 2013 roku. Jego pierwszą intuicją było przekroczenie geopolitycznych polityk kulturalnych dominujących i definujących wymianę intelektualną między środowiskami. „Wschód” rozciągał się między krajami Europy Wschodniej, Bliskiego Wschodu i Azji, między którymi realia polityczne nie sprzyjały budowaniu relacji, także między profesjonalistami pochodzącymi z często sąsiadujących ze sobą krajów. Od 2016 roku projekt ma wymiar globalny, nie ograniczony geograficznie. Co roku, w oparciu o otwarty nabór zapraszamy do Warszawy od 5 do 7 osób na miesięczną rezydencję, której towarzyszy otwarte seminarium kuratorskie i prowadzony przez uczestników program studyjny.

Rezydencje kuratorskie Re–Directing: East finansuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasto Stołeczne Warszawa.