01/1001/11/2021
otwarty nabór

Otwarty nabór dla artystów i artystek

Stypendium im. Zofii Nalepińskiej-Bojczuk

 • Stypendium Zofii Nalepińskiej-Bojczuk to coroczny program Instytutu Ukraińskiego, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski oraz Instytutu Adama Mickiewicza (IAM), oferujący polskim artystom dwumiesięczny pobyt artystyczno-badawczy w Kijowie (sierpień-wrzesień 2022)
  • Rezydencja umożliwia budowanie wspólnego i krytycznego zrozumienia życia codziennego oraz zmian zachodzących w polskim i ukraińskim społeczeństwie, kulturze, sztuce i nauce. Jest narzędziem do zdobywania wiedzy, nawiązywania kontaktów i relacji między polskimi i ukraińskimi artystkami i artystkami, badaczkami i badaczami, kuratorami i kuratorkami.
 • Kuratorzy/rki z Open Place zapewnią polskiemu artyście/artystce stałe wsparcie podczas pobytu, przybliżą społeczny, polityczny i artystyczny kontekst Ukrainy, pomogą w poszukiwaniach i organizowaniu wyjazdów badawczych, spotkań i dyskusji.
 •  
 • Zgłaszać się mogą osoby dorosłe i mieszkające w Polsce, zajmujące się szeroko pojętymi sztukami wizualnymi (w tym performansem).
 • Aplikacja powinna zawierać
  • List motywacyjny (200-1000 słów)
  • CV
  • Portfolio (ostatnie prace, doświadczenie kuratorskie, udział w konferencjach, publikacje itp.)
 • Aplikację należy przesłać na adres rezydencje.online@iam.pl do 1 listopada 2021.
 •  
 • Dokumenty powinny być w języku angielskim, w jednym pliku .pdf (maksymalnie 10 MB) nazwanym wg wzoru: SNB2021_Imię_Nazwisko.pdf.

 •  
 • Ostateczna decyzja zostanie opublikowana na stronach internetowych i na Facebooku Instytutu Ukraińskiego, IAM oraz Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski 15 listopada 2021 r.
 •  
 • Oferujemy:
  • stypendium 1,500 EUR
  • transport z miejsca zamieszkania artysty/ki do Kijowa i z powrotem
  • prywatną przestrzeń mieszkalna i dostęp do studia artystycznego
  • wydatki na wyjazdy badawcze
 •  
 • Instytut Ukraiński jest instytucją publiczną przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych Ukrainy. Naszą misją jest umocnienie międzynarodowej pozycji Ukrainy za pomocą dyplomacji kulturalnej. Ułatwiamy kontakty międzynarodowe pomiędzy ludźmi i instytucjami oraz stwarzamy Ukrainie możliwości interakcji i współpracy ze światem.
 •  
 • Program rezydencji w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski to program kuratorski skierowany do artystów i artystek oraz kuratorów i kuratorek przyjeżdżających do Polski z całego świata. Wspieramy naszych gości w realizacji projektów artystycznych i zachęcamy do eksperymentowania w wybranych przez siebie dziedzinach. Rezydencje rozumiemy jako medium aktywności artystycznej, które pozwala artystom i artystkom na poszukiwanie innych sposobów prezentacji niż model wystawy. Prowadzimy projekty badawcze mapujące miasto, współpracujemy z lokalnymi społecznościami, wspieramy wymianę wiedzy. Promujemy ideę mobilności na terenie Polski i szeroko rozumianej Europy Wschodniej.
 •  
 • Instytut Adama Mickiewicza jest narodową instytucją kultury, której celem jest budowanie trwałego zainteresowania polską kulturą na świecie. Instytut współpracuje z partnerami zagranicznymi i inicjuje międzynarodową wymianę kulturalną w dialogu z odbiorcami, w zgodzie z założeniami polskiej polityki zagranicznej. Instytut zrealizował i realizuje projekty kulturalne w 70 krajach na 6 kontynentach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, Rosji, Izraelu, Niemczech, Turcji, USA, Kanadzie, Australii, Maroku, na Ukrainie, Litwie, Łotwie, a także w Chinach, Japonii i Korei. W ramach dotychczas zrealizowanych działań Instytut zaprezentował 38 strategicznych programów, które obejrzało 60 milionów widzów. Organizatorem Instytutu Adama Mickiewicza jest Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
 •  
 • Program Open Place Residency wyrósł z działań założonego w 1999 roku kolektywu artystycznego. Open Place Residency to prowadzony przez artystów i kuratorów, artystki i kuratorki program skupiający się na komunikacji, współtworzeniu, eksperymentowaniu i partnerskim uczeniu się. Od 2004 roku gościliśmy w Ukrainie ponad 60 międzynarodowych badaczy i badaczek, artystów i artystek, kuratorek i kuratorów z Austrii, Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Danii, Gruzji, Wielkiej Brytanii, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Holandii, Polski, Słowacji, Szwajcarii, Tadżykistanu, Ukrainy , USA i Uzbekistanu. Open Place wspiera interdyscyplinarne projekty mające na celu poszerzenie pojęcia tworzenia sztuki i angażowanie nowych grup ludzi w proces twórczy.
 • Termin składania aplikacji
  • do 1/11/2021 do 23:59
 • Ogłoszenie wyników
  • 15/11/2021
 • Aplikację należy przesłać na adres
  • rezydencje.online@iam.pl
01/1001/11/2021
Otwarte nabory na rezydencje
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Organizatorzy