20/03-02/04/2023
otwarty nabór

Rezydencje kryzysowe dla artystów z Ukrainy

Pobyty twórcze w Warszawie wiosną 2023

 • Kontynuując pracę nad projektem Rezydencji Kryzysowych, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski oferuje dwumiesięczne rezydencje dla artystek i artystów z Ukrainy, zamieszkałych w Ukrainie.
  • Rezydencje zapewnią artystom i artystkom możliwość kontynuowania praktyki artystycznej, bezpieczne miejsce do życia i pracy, oraz wsparcie finansowe. W 2023 roku okres trwania rezydencji zostaje przedłużony, aby umożliwić artystkom i artystom rozwinięcie projektów badawczych lub artystycznych, działania na rzecz warszawskiej społeczności i osób z Ukrainy znajdujących się w Polsce oraz nawiązywanie profesjonalnych kontaktów z osobami pracującymi polskiej sztuce i kulturze.
 • Chcemy, aby aktywność artystów i artystek w naszej instytucji zaowocowała wystawą w 2024 r., podsumowującą doświadczenia naszych rezydentów i rezydentek z Ukrainy.
 •  
 • Rezydencja pokrywa poniższe koszty i zapewnia:
  • → stypendium w wysokości 9000 zł (na 2 miesiące), które obejmuje koszty podróży;
  • → bezpłatne zakwaterowanie (przestrzeń do życia i pracy) na 2 miesiące od 26 kwietnia 2023;
  • → możliwość zakwaterowania wspólnie z rodziną;
  • → bezpłatny dostęp do biblioteki, galerii i kina oraz pozostałych obiektów Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski;
  • → wsparcie administracyjne i kuratorskie.
 •  
 • Wymagania:
  • → obywatelstwo ukraińskie;
  • → minimalny wiek:18 lat;
  • → znajomość jęz. angielskiego na poziomie komunikatywnym;
  • → otwartość na komunikację i publiczne prezentowanie swojej pracy podczas trwania rezydencji;
  • → doświadczenie w pracy artystycznej;
  • → odpowiednie wykształcenie lub inne doświadczenie zawodowe jest mile widziane.
 •  
 •  
 • Zgłoszenia
  • Prosimy o przesłanie zgłoszenia w języku angielskim lub ukraińskim poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego pod adresem: https://forms.office.com/e/wMMM5mCaKD nie później niż 2 kwietnia 2023 r., 23:59 CET.
  • .
 • Zgłoszenie powinno zawierać:
  • → Aktualny, krótki biogram (do 200 słów);
  • → Krótki opis obszaru zainteresowań, najlepiej w formacie, który pozwoli nam lepiej zrozumieć sens twojej pracy artystycznej (do 500 słów);
  • → Aktualne portfolio (do 10 stron, plik pdf do 10 MB), zawierające dokumentację przedstawiającą dotychczasowe doświadczenie aplikanta w pracy z motywami i tematami, wokół których skupione są rezydencje;
 •  
 • В 2023 році Центр Сучасного Мистецтва Замек Уяздовський, пропонує резиденції терміном 2 місяці для ми_сткинь з України які проживають в Україні, в рамках продовження Програми Термінових Резиденцій.
  • Програми Термінових Резиденцій прагне надати художни_цям можливість продовжити свою мистецьку практику, пропонуючи безпечне місце для проживання та роботи, і фінансову підтримку. Більш довгий період резиденцій дає можливість ми_сткиням розвинути свій дослідницький чи мистецький проект, працювати на користь громад у Варшаві та переміщених осіб з України в Польщі, а також налагодити професійні зв'язки з культурними практиками в Польщі. 
 • Ми хочемо, щоб результатом діяльності ми_сткинь у нашій інституції стала виставка у 2024 році, яка підсумує досвід наших українських резиден_ток.
 •  
 • Резиденція покриває такі витрати та надає наступні можливості для учасників:
  • → стипендія 9000 злотих (на 2 місяці), яка включає витрати на проїзд
  • → безкоштовне проживання (студія з можливістю проживання та праці ) 2 місяці починаючі з 26 квітня 2023 року 
  • → можливість приїхати з родиною
  • → безкоштовний доступ до бібліотеки, галереї, кінотеатру та всіх подій Центру Сучасного Мистецтва Замек Уяздовський. 
  • → адміністративна та кураторська підтримка.
 •  
 • Вимоги до аплікантів
  • → українське громадянство; 
  • → мінімальний вік 18 років; 
  • → володіння англійською мовою на рівні вільного спілкування
  • → відкритість до публічної комунікації та представлення своїх практик під час резиденції; 
  • → професійний досвід; 
  • → профільна фахова освіта та/або інша професійна підготовка є бажаною, але не обов’язковою. 
 •  
 • Як подати заявку
  • Просимо заповнити заявку англійською чи українською: https://forms.office.com/e/wMMM5mCaKD і надіслати не пізніше 2 квітня 2023 року, 23:59 за центральноєвропейським часом.   
  •  
 • Заявка повинна містити 
  • → Оновлену коротку біографію (до 200 слів).
  • →Короткий мотиваційний лист з викладенням вашої зацікавленості. Ми будемо вдячні за формати, які дозволять нам краще зрозуміти вашу практику (до 500 слів)
  • → Портфоліо обсягом до 10 сторінок (pdf-файл до 10 МБ) що засвідчує попередній досвід заявника у сферах і темах, на яких фокусується резиденція. 
 • Zgłoszenia

  • Prosimy o przesłanie zgłoszenia w języku angielskim lub ukraińskim poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego pod adresem: https://forms.office.com/e/wMMM5mCaKD nie później niż 2 kwietnia 2023 r., 23:59 CET.

 • Як подати заявку

  • Просимо заповнити заявку англійською чи українською: https://forms.office.com/e/wMMM5mCaKD і надіслати не пізніше 2 квітня 2023 року, 23:59 за центральноєвропейським часом. 
20/03-02/04/2023