12/06/2023
performans

Halyna Dudar

Kod wolności

 • Performans artystki Halyny Dudar Kod wolności w Parku Świętokrzyskim pod Pałacem Kultury i Nauki dotyczyć będzie kwestii wolności słowa. Wojna przeciwko Ukrainie trwa już drugi rok, rosyjskie media propagandowe nie przestają zaskakiwać swoim absurdem. W Rosji ludzie nie chcą słuchać prawdy i milczą.
  • Miejsce wydarzenia nie zostało wybrane przypadkowo. „Pałac Stalina” został zbudowany jako prezent Związku Radzieckiego dla odbudowywanej Warszawy. Józef Stalin pozostaje wciąż ważną postacią w Rosji, zwłaszcza dla obecnego prezydenta. Performans będzie metaforycznym odniesieniem do rzeczywistości, w której nie istnieje wolność słowa, a wierzy się propagandowym obrazom z państwowej telewizji.
 • Podczas performansu artystka będzie zawiązywać oczy i zaklejać usta obserwatorom, zmieniając ich w uczestników wydarzenia. W tle, na przenośnym głośniku będzie słychać dźwięk radia „propaganda”.
 • Zapraszamy do dołączenia do performance’u, który odbędzie się w poniższej lokalizacji: 
 •  
 • Do udziału w performansie zapraszamy osoby wyrażające zgodę na utrwalanie swojego wizerunku na wideo.
 •  
 • ________________________________________________
 •  
 • 12 червня 2023 року о 18:00 біля фонтана в парку Parku Świętokrzyskim, що поряд з Палацом Культури та Науки, відбудеться перфоманс української художниці Галини Дудар «Код свободи».
  • Цей перформативний акт стосується питання свободи слова. Війна проти України триває вже другий рік, російські пропагандистські ЗМІ не припиняють дивувати своєю абсурдністю. В росії люди не хочуть слухати правду і мовчать...
 • Місце події не було обрано випадково. «Палац Сталіна» збудований як подарунок СРСР для відновлюваної Варшави. Йосип Сталін залишається важливою постаттю в росії, особливо для нинішнього президента країни-агресора. 
  • Перформанс буде метафоричним посиланням на реальність, в якій не існує свободи слова, а існує лише сліпа віра пропагандистським сюжетам з державного телебачення росії.

 • Під час перформансу мисткиня буде пропонувати перехожим/спостерігачам зав’язати очі та заклеїти рот, перетворюючи їх в учасників події. На задньому плані, через портативний динамік, буде чутно звук абсурдного радіо «пропаганда», цей звуковий ряд також є авторським твором художниці.
  • Зараз Галина Дудар бере участь в Кризових Резиденціях – проєкті для українських митців.
 • Галина працює над темами: ідентичності, присутності людини, досліджує міфологію, символи та знаки, зокрема Трипільську культуру. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Галина почала активно цікавитися перформансом. Оскільки вона вважає, що перформанс - це засіб мобільного реагування на воєнну реальність в Україні. 
 • Всі особи, які долучаться до перфомансу автоматично дають згоду на відео фільмування. 
 • Miejsce:
  • Fontanna Świętokrzyska w Parku Świętokrzyskim, Warszawa
12/06/2023
18:00