rezydencja: maj—czerwiec 2023

Halyna Dudar (Галина Дудар) (Ukraina)

Halyna Dudar

urodziła się w Poczajowie (obwód Tarnopolski). Artystka i performerka, pracująca w takich dziedzinach, jak instalacja, malarstwo, rzeźba, performans i dźwięk. Absolwentka Narodowej Akademii Sztuk Pięknych we Lwowie (malarstwo monumentalne) oraz Lwowskiego Państwowego Kolegium im. Iwana Trusza. Od 2012 roku członkini Narodowego Związku Artystów Ukrainy, sekcja sztuka konceptualna. W 2014 roku założyła wraz z kolegami kurs w prywatnej Akademii Kreatywnego Designu we Lwowie. Obecnie jest kuratorką i wykładowczynią tego kierunku. Halyna pracuje nad tematami tożsamości i obecności człowieka, badając mitologię, symbole i znaki, w tym kulturę Cucuteni-Trypole. Od początku inwazji Rosji na Ukrainę Halyna bardziej zainteresowała się performansem, uważając go za najwłaściwszy środek artystycznej reakcji na rzeczywistość wojenną w Ukrainie.

Halyna Dudar bierze udział w projekcie rezydencji kryzysowych dla artystek z Ukrainy.

________________________________________________

Галина Дудар

народилася у місті Почаєві (Тернопільська область).  Художниця, перформерка, працює в таких напрямах, як інсталяція, живопис, скульптура, перформанс та звук. Закінчила Львівську національну академію мистецтва (монументальне малярство) та Львівський державний коледж ім. Івана Труша.  З 2012 року Член національної спілки художників України, секція "концептуальне мистецтво".  У 2014 році із колегами та однодумцями заснувала курс Junior у приватній академії дизайну Creative у Львові. Наразі є куратором та викладачем цього напрямку.  Галина працює над темами: ідентичності, присутності людини, досліджує міфологію, символи та знаки, зокрема Трипільську культуру.  Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Галина почала активно цікавитися  перформансом. Оскільки вона вважає, що перформанс - це засіб мобільного реагування на воєнну реальність в Україні. 

Галина Дудар бере участь в Термінових Резиденціях  проєкті для українських митців.