projekt

New Networks

Projekt New Networks (20142015) skupia uwagę na regionie wschodnich peryferii Europy i jest realizowany we współpracy z Akademie Schloss Solitude w Stuttgarcie (ASS). Dzięki finansowemu wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej jeden artysta z regionu Partnerstwa Wschodniego został zaproszony do Warszawy i Stuttgartu na 3miesięczną rezydencję. Założeniem projektu jest stworzenie sieci komunikacyjnych oraz wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy odległymi od siebie regionami. W 2014 roku w ramach projektu New Networks gościliśmy na rezydencji białoruską artystkę Tanię Arcimovič.