rezydencja: wrzesieńgrudzień 2014

Tania Arcimovič (Białoruś)

Tania Arcimovič 

jest białoruską reżyserką teatralną, krytyczką sztuki i pisarką. Po ukończeniu Białoruskiej Państwowej Akademii Sztuki studiowała w laboratorium Sceny Eksperymentalnej prowadzonym przez Anatolija Praudina, w Petersburgu. Pracowała jako redaktorka naczelna platformy internetowej pARTisan1 (http://partisanmag.by/) i kierowała platformą poświęconą praktykom performatywnym ziErnie2 (http://ziernie-performa.net/), której była założycielką. W 2011 zajęła drugie miejsce w konkursie zatytułowanym W drodze do nowoczesnego muzeum, w kategorii Najlepszy artykuł o artyście białoruskim oraz Najlepszy artykuł o pracy białoruskiego artysty w Mińsku. Tania Arcimovič mieszka i pracuje w Mińsku. Podczas rezydencji w A-I-R Laboratory artystka będzie pracowała nad performatywną adaptacją książki Artura Klinaua Mińsk. Przewodnik po mieście słońca.

Rezydencja artystyczna zorganizowana we współpracy z Akademie Schloss Solitude w ramach projektu "New Networks". Dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Miasta Stołecznego Warszawy.