projekt

Studio MDM

W czerwcu 2014 roku wynajęliśmy dzięki uprzejmości Miasta Stołecznego Warszawy lokal przy ulicy Marszałkowskiej 9/15. Kamienica powstała w 1951 roku według projektu Józefa Sigalina, jako element flagowego projektu odbudowy Warszawy: Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej. Dla Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski przejęcie opieki nad lokalem oznaczało rozpoczęcie nowego programu publicznego, którego celem było między innymi przemyślenie z udziałem publiczności, artystów i badaczy społecznej odpowiedzialności instytucji sztuki współczesnej. Działania przy Marszałkowskiej miały charakter publiczny. Skupiliśmy się na organizacji badań, seminariów i rezydencji site-specific dla profesjonalistów różnych dziedzin z Polski i zagranicy, odnoszących się do społecznej, historycznej, architektonicznej i urbanistycznej tkanki miejsca.