25-27/09/2015

Akcja PRL

Akcja PRL to długofalowy projekt Omera Kriegera i Udiego Edelmana. To projekt obejmujący performanse w przestrzeni publicznej oraz dokumentację, który tworzył i ożywiał archiwum akcji artystycznych i politycznych w polskiej sferze publicznej w latach komunistycznej dominacji. Projekt polegał na badaniach naukowych oraz gromadzeniu archiwum akcji, na zbieraniu i organizowaniu dotyczącej ich dokumentacji oraz reaktywacji akcji historycznych, którym towarzyszyła nowa lub odnowiona, monumentalna i niezapowiedziana choreografia w przestrzeni publicznej.

Działania performatywne w przestrzeni publicznej w czasach komunizmu w Polsce były inicjowane zarówno przez obywateli, jak i przez władze. W trakcie trzydniowego festiwalu niezapowiedzianych wydarzeń w przestrzeni publicznej w Warszawie grupa performerów, artystów, badaczy i aktywistów przeszła ulicami i placami, odwiedzając też instytucje publiczne, materializując w swoich działaniach archiwum momentów z politycznej i artystycznej historii Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (1952–1989).

Projekt wykorzystywał język obecności w przestrzeni publicznej PRL, uwzględniając różne akty oporu i aprobaty, formy zgromadzeń, manifestacji władzy i wspólnoty, nadzoru i niewidoczności. Niezapowiedziany Festiwal dokonywał przekładu wybranych form historycznych na współczesny kontekst polityczny.

Zapowiedziane i niezapowiedziane akcje grupy miały swój początek w Studiu MDM, przestrzeni byłego sklepu w socrealistycznym budynku z 1952 roku przy ul. Marszałkowskiej 9/15, która stała się centrum informacyjnym i siedzibą archiwum Akcji PRL. Związane z projektem badaczki z Instytutu Kultury Polskiej UW (Agnieszka Sosnowska, dr Dorota Sosnowska i dr Magda Szcześniak) prezentowały na miejscu zgromadzone archiwum Akcji PRL w ramach indywidualnych rozmów i mikro-prezentacji dla wszystkich zainteresowanych.

Projekt realizowany ze wsparciem Instytutu Obecności Publicznej (The Institute for Public Presence) Izraelskiego Centrum Sztuki Cyfrowej w Holonie oraz Instytutu Polskiego w Tel Awiwie.
Partner merytoryczny
Wydarzenie towarzyszące Warsaw Gallery Weekend 2015.