rezydencja: kwiecień 2015

Udi Edelman i Omer Krieger (Izrael)

  • Omer Krieger
    • artysta i kurator, zajmujący się tworzeniem akcji performatywnych, sytuacji politycznych, form zbiorowości i choreografiami obywatelskimi w przestrzeniach publicznych. Krieger bada doświadczenie publiczne i performatykę państwa, interesuje się również powiązaniami występującymi pomiędzy sztuką, obywatelskością, polityką i działaniem. Jest współtwórcą performatywnego zespołu badawczego Public Movement, a przez ostatnie cztery lata pełnił funkcję dyrektora artystycznego festiwalu Under the Mountain: New Public Art Festival, będącego częścią jerozolimskich wydarzeń kulturalnych The Jerusalem Season of Culture.
  •  
  • Udi Edelman
    • kurator i dyrektor ds. badań i powiązań akademickich w Israeli Center for Digital Art w Holonie oraz współwydawca Mafteakh, czasopisma akademickiego dotyczącego myśli politycznej. Jego badania i praca wiążą się z historią i różnorodnymi przejawami sztuki w odniesieniu do zagadnień prawdy i fikcji, mitów i etosów. Wśród jego projektów znajdują się Histories [Historie] (2013), które dotyczyły wyobrażenia sztuki zaangażowanej historycznie, a także HeLa: Formations of Human Existence [HeLa: Tworzenie się istnienia ludzkiego] (2014) na temat post-human condition oraz State (2013-2014), projektu performatywnego, w trakcie którego historia była odczytywana i omawiana publicznie na placach Jerozolimy.