rezydencja: czerwieclistopad 2015

Anja Rueegsegger (Szwajcaria)

Anja Rueegsegger

od 2010 roku jest zaangażowana w Bblackboxx  niehierarchiczną przestrzeń artystyczną i nieustannie toczący się kontr-performans przeciwko obecnej polityce granicznej. Jest współzałożycielką anty-kapitalistycznej korporacji PRE-SERVERS. Po zakończeniu studiów w Bazylei zajęła się nauką przetrwania w lesie, produkowała też własne leki ziołowe i nalewki. W ostatnim czasie pracuje dla ATOPIE. Jest to projekt tworzony wspólnie przez artystów, anarchistów, programistów i wielu innych. Jego uczestnicy eksplorują wolność sztuki jako strategię działań politycznych, interwencji publicznych i wywrotowych przywłaszczeń. Działają anonimowo jako luźna grupa, wykorzystując do komunikacji otwarty system blogerski, który umożliwia każdemu zbiorowy i anonimowy udział. www.atopie.net

Rezydencja realizowana dzięki finansowemu wsparciu Szwajcarskiej Fundacji dla Kultury Pro Helvetia.