rezydencja kuratorska: czerwiec 2013

Anna Ilchenko i Andrey Shental (Rosja)

 • Anna Ilczenko 
  • jest moskiewską krytyczką i teoretyczką sztuki. Niedawno ukończyła studia magisterskie w dziedzinie teorii sztuki współczesnej w Goldsmiths, University of London. Posiada również dyplom licencjata nauk humanistycznych oraz tytuł magistra historii sztuki nadany jej przez rosyjski Państwowy Uniwersytet Nauk Humanistycznych. Przez lata współpracowała z różnymi instytucjami, zarówno o charakterze for-profit jak i non-profit, m.in. z Narodowym Centrum Sztuki Współczesnej w Moskwie, Fundacją na rzecz Sztuki Współczesnej Parasol Unit, oraz galerią Campoli Presti w Londynie, jak również z niezależną kuratorką Eleną Zajcewą. Regularnie publikuje w kilku rosyjskich periodykach, m.in. Artinfo, Artchronika, Colta i AroundArt.
 •  
 • Andrey Shental 
  • (ur. 1988) jest krytykiem, artystą i kuratorem krążącym pomiędzy Moskwą i Londynem. Dyplom licencjata w dziedzinie krytyki sztuki uzyskał w Moskiewskim Uniwersytecie Państwowym, natomiast tytuł magistra sztuki współczesnej w Sothebys Institute of Art. Współpracował z wieloma organizacjami, m.in. z archiwum LUX, Cell Projects Space oraz z niezależną kuratorką Sarą Raza. Wraz z Joao Laia był współkuratorem programu wideo Now Showing: Austerity Measures, który objechał takie miasta jak Londyn, Lizbona, Porto, Ateny, Barcelona i inne. Regularnie publikuje w kilku związanych ze sztuką czasopismach, w tym w takich tytułach jak Artchronika, Colta, Aroundart, Theory and Practice, Art Territory oraz Frieze, gdzie zamieszcza recenzje, eseje i wywiady. Jego filmy i prace wideo zwykle mają charakter eseistyczny i są poświęcone problemowi marginesu: wyrzutkom społeczeństwa, zakazanym historiom i medialnym produktom ubocznym. Jego prace były prezentowane na kilku wystawach w Moskwie, Tallinnie i Londynie, w tym na Moskiewskim Biennale Młodej Sztuki w latach 2008, 2010 i 2012.
 • 05/06/2013
 • ReDirecting: East Conversation # 1
  • Anna Ilchenko & Andrey Shental (Rosja)
Rezydencja zrealizowana w ramach projektu ReDirecting: East dzięki finansowemu wsparciu Miasta Stołecznego Warszawa.