rezydencja: marzec, maj, czerwiec 2011

Ariel Reichman (Izrael)

Ariel Reichman

Urodzony w Johannesburgu (RPA) artysta pracuje w polu fotografii, filmu, rysunku, instalacji oraz performansu. Istotny aspekt jego twórczości stanowi zwrot ku temu, co subiektywne doświadczeniom z przeszłości, codziennym rytuałom czy marzeniom. W pracach, w których odwołuje się do wspomnień z dzieciństwa, odtworzone zostają elementy istotne w rekonstruowaniu własnej tożsamości. Reichman podejmuje również tematy polityczne, szukając jednak sposobu mówienia o nich w sposób, który nie byłby pozbawiony wymiaru intymnego.