rezydencja: październik 2022

Artur Sumarokov (Артур Сумароков) (Ukraina)

Artur Sumarokov 

aktor, dramaturg i krytyk sztuki urodzony w 1990 roku w Chersoniu w Ukrainie. Członek zespołów artystycznych spektakli w Totem Center Theatre Lab w Chersoniu oraz niezależnego laboratorium teatralnego Natalii Blok. Trzykrotny uczestnik festiwalu współczesnego dramatu ukraińskiego Week of Actual Play. Jego publikacje ukazywały się w pismach Flashforward MagazineMoviegram. 

Artur Sumarokov bierze udział w projekcie miesięcznych rezydencji kryzysowych dla artystów z Ukrainy, zorganizowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Culture.pl, Zachętą Narodową Galerią Sztuki i Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku w reakcji na militarną agresję Rosji na Ukrainie, która trwa od lutego 2022. Projekt wspiera Meta Company.

 

Артур Сумароков 

Навчався в Херсонському національному технічному університеті за фахом філолога. Aктор, драматург, кінокритик, народився 1990 року в Херсоні, Україна.  Публікував статті в журналах Flashforward і Moviegram.  Брав участь у фестивалях сучасної української драматургії «Тиждень актуальної п'єси» (2018, 2019, 2020), входив до складу Театральної лабораторії Центру культурного розвитку «Тотем» у Херсоні та незалежної театральної лабораторії Наталі Блок. 

Ця резиденція організована за фінансової підтримки Міністерства культури та національної спадщини в партнерстві з culture.pl, Zachęta - Національна художня галерея Центр польської скульптури в Оронсько Особлива подяка Meta Company.

Rezydencje kryzysowe organizowane są przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Culture.pl, Zachętą Narodową Galerią Sztuki i Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Specjalne podziękowania dla firmy Meta.