rezydencja: sierpieńpaździernik 2007

Ben Peterson (USA)

Ben Peterson

Stany Zjednoczone były to tej pory jedyną perspektywą kulturową, z jaką zetknął się Ben Peterson. Cechą charakteryzującą jego twórczość jest zaangażowanie w krajobraz lokalny. Wyobrażenia artysty o Europie zostały ukształtowane w całości przez media. Zapośredniczone przez kontakt z prasą, telewizją i książkami doświadczenie tradycji, czy przyrody innego kraju nadało im strukturę wybiórczych obrazów. Artystę interesuje próba zestawienia ze sobą systemu powstałych wyobrażeń, które wpływały przez lata na jego twórczość, z bezpośrednim doświadczeniem pobytu w Polsce. Poszukuje języka, który pozwoli mu zareagować na nowy krajobraz. Artysta stał się też jednym z głównych aktorów i zarazem członków założycieli hipisowskiego projektu Christopha Draegera Tropolicalia. 

Rezydencja zrealizowana we współpracy z Headlands Center for the Arts, Polish Cultural Institute New York, Trust for Mutual Understanding.