rezydencja: marzecmaj 2016

Ben Van den Berghe (Belgia)

Ben Van den Berghe

(ur. 1985) mieszka i pracuje w Antwerpii. W ostatnich latach zajmował się działalnością artystyczną wynikającą z jego głębokiego zainteresowania tym, jak ludzie  i ogólnie społeczeństwa  nadają znaczenie i strukturę życiu przy pomocy psychologii, polityki, religii i tradycji. W jego ostatnich pracach  pozowanych zdjęciach, filmach i performansach  powracającym tematem jest utrata kontroli nad ciałem i umysłem. Artysta skupia się na takich zagadnieniach, jak możliwości wyrazu doznań fizycznych przez muzykę; zaraźliwość śmiechu; ludzka potrzeba, by czuć adrenalinę; oraz hiper-skupienie lub szaleństwo w tzw. metodzie aktorskiej.

Artysta przyjmuje krytyczną postawę w ramach tradycji dokumentacji, używając fotografii i tekstu jako istotnych punktów odniesienia. Pozornie neutralne i obiektywne teksty oraz tytuły, które często towarzyszą jego pracom, nadają im dodatkowo warstwę naukową i lekko humorystyczną.

Praktyka artystyczna Van den Berghego polega nie tylko na tworzeniu obrazów, lecz również zestawianiu ich ze sobą i przekształcaniu ich w wystawy, a w szerszym rozumieniu  w nieustannie ewoluujący całokształt twórczości. Oznacza to również, że potrafi on płynnie przejść od działalności twórczej do kuratorskiej. Zainicjował serię projektów i wystaw we współpracy z innymi artystami, np. Conflictroom, Midnight Coffee Preview czy festiwal Sugary Photographs. Współpraca z innymi i tworzenie eksperymentalnych platform stały się kluczową częścią jego własnej pracy. Chociaż te poprzedzane badaniami projekty bardzo różnią się między sobą, to postrzegane jako całość składają się na działalność encyklopedyczną i dokumentalną, poruszającą estetyczne i etyczne aspekty podejmowania decyzji artystycznych oraz poszukiwania systemów generujących znaczenie.

Rezydencja została zorganizowana ze wsparciem Flanders State of the Art oraz Miasta Stołecznego Warszawa.