rezydencja: sierpieńpaździernik 2011

!Mediengruppe Bitnik (Szwajcaria)

!Mediengruppe Bitnik

jest grupą artystyczną z Zurychu, założoną w 2003 roku przez Carmen Weisskopf i Domagoja Smoljo. W swojej pracy skupia się przede wszystkim na systemach medialnych, rzeczywistości mediowej oraz zjawisku nieustannej aktualizacji wiadomości, którymi lubi manipulować i które przetwarza, po to by ukazać widzowi nowy, zaskakujący obraz mechanizmów, na jakich się opierają. Celem jest ujawnienie funkcji oraz metod działania pozwalających na odmienne zastosowania i rozszerzenie zakresu użyteczności owych systemów.
Jeden z projektów grupy Bitnik polegał na rozmieszczeniu przekaźników radiowych w budynku Opery w Zurychu i oferowaniu przypadkowym obywatelom możliwości odbioru bezpłatnych telefonicznych transmisji na żywo z przedstawień. Od 2008 roku artyści z !Mediengruppe Bitnik organizują spacery przez niewidzialne miasta. Wyposażeni we własnoręcznie zbudowane odbiorniki sygnału wideo z CCTV oraz urządzenia nagrywające, zbaczają z utartych szlaków w poszukiwaniu ukrytych w przestrzeni publicznej zwykle niewidocznych sygnałów z kamer nadzorujących. Surveillance przerodziło się w sousveillance  obserwację prowadzoną przez samych uczestników zjawiska. Narzędzia skonstruowane przez artystów zapewniają oddolny dostęp do odgórnych środków nadzoru. Nagrywają i odtwarzają sygnały z CCTV, dzięki czemu stają się one widzialne i możliwe do wychwycenia. www.bitnik.org

Pobyt rezydencyjny zorganizowany we współpracy z Pro Helvetia.