rezydencja: czerwieclipiec 2015

Caroline Claus (Belgia)

Caroline Claus

jest absolwentką socjologii na Uniwersytecie w Gandawie oraz kierunku rozwoju obszarów miejscach i planowania przestrzennego w Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie oraz na VUB (Vrije Universiteit Brussel).

W swojej pracy koncentruje się na zagadnieniach przestrzeni, miejsca i kultury, geografii światów życia, doświadczeniu dźwięku oraz projektowaniu miejskich środowisk akustycznych.

W 2015 roku w ramach programu letniej rezydencji w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski bada obszar miejskiej akustyki w procesie rozwoju urbanistycznego, szczególnie w kontekście społeczności Jazdowa i okolic. Teoria ekologii akustycznej oraz dorobek wydawnictw poświęconych awangardowej muzyce elektronicznej stanowi konceptualny oraz metodologiczny fundament pod interdyscyplinarne badania nad dźwiękiem i środowiskiem akustycznym. Poprzez uczestniczące spacery dźwiękowe oraz mapowanie akustyczne, Caroline Claus analizuje dźwiękowy potencjał okolicy oraz opracowuje oparte na zagadnieniu dźwięku strategie jej urbanistycznego rozwoju.

Rezydencja realizowana w ramach projektu Sound of CultureCulture of Sound dzięki finansowemu wsparciu programu Kreatywna Europa oraz Miasta Stołecznego Warszawa.
Partnerzy