rezydencja: wrzesieńlistopad 2014

Centrala (Małgorzata Kuciewicz i Simone de Iacobis) (Polska i Włochy)

Centrala 

jest zaangażowana w próbę krytycznego kształtowania przyszłości, bez popadania w komercyjny konformizm, który stanowi paradygmat działania większości architektów. Zadania i problemy brane na warsztat to tylko w części zamówienia przychodzące od konkretnego klienta. Najczęściej jednak ukazują się one same, niejako zamówione przez rzeczywistość. Zajmując się przestrzeniami prywatnymi szukamy innowacyjnych rozwiązań dla tradycyjnego programu. Nowego programu poszukujemy dla przestrzeni miejskich. Ważny jest dla nas problem komodyfikacji wnętrz publicznych i rozważania jak tworzyć niekomercyjne wnętrza pod dachem. Zastanawiamy się nad tym, jak nietradycyjne, zmienne układy funkcjonalne mogą wywoływać nieschematyczne zachowania oraz jak mogą działać miejsca o nieokreślonym na stale programie. Wiele naszych inicjatyw to próba wywołania dyskusji społecznej na temat ochrony i rewitalizacji dziedzictwa awangardy modernistycznej. Akcje, interwencje, publikacje generujemy jako impulsy rewidujące rzeczywistość, które mają wzmocnić wizerunek Warszawy jako miasta anegdoty i eksperymentu. Pragniemy przekształcić wyobrażenia na temat struktury stolicy, pozornie chaotycznej, a w rzeczywistości składającej się z wielu układów o wewnętrznej logice. Popularyzacje i porządkowanie wiedzy o naszym mieście traktujemy jako wyjście do przyszłego jego kształtowania. Podczas rezydencji A-I-R Laboratory Małgorzata Kuciewicz oraz Simone De Iacobis z grupy Centrala przyjrzą się krytycznie wnętrzu nowej przestrzeni A-I-R Laboratory, dawnemu PORTHOSOWI (ul. Marszałkowska 9/15). Ich analiza częściowo będzie oparta na prowadzonych przez nich warsztatach ze studentami architektury. Otwarcie dyskusji na możliwości rewitalizacji tego unikalnego i historycznego lokalu oraz badanie potencjału tego miejsca jako środowiska dla aktywności artystów-rezydentów będzie głównym celem warsztatów.
www.centrala.net.pl

Rezydencja artystyczna zorganizowana dzięki wsparciu finansowemu Miasta Stołecznego Warszawy.